Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4731/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ:
«∆ΕΝ ΠΕΘΑΝΕ,
ΚΟΙΜΑΤΑΙ,
ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»

ΜΕ «ΚΟΦΤΕΣ», ∆ΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΧΘΕΣ ΤΟ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟ 19ΧΡΟΝΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ

«Αλκίνοε,
σ’ αγαπάµε»

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Από µελέτη
σε... µελέτη
ΣΕΛ. 3

ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ...
∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

«Κυνήγι» για
την... καρέκλα
ΝΕΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ
ΣΕΛ. 6

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΗΤΤΑ 3-0 ΣΕΤ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ

ΣΕΛ. 4

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΟ
∆ΟΞΑΡΑ

Υπηρέτης της τέχνης
ΣΕΛ. 7

ΟΤΑ: ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Στη µαύρη
λίστα
των ατυχηµάτων και η Πάτρα
n Πανελλήνια Οµοσπονδία:
Τα αρµόδια υπουργεία και οι
υπηρεσίες δείχνουν εγκληµατική
αδιαφορία στην εφαρµογή και τήρηση
των νοµοθετηµένων µέτρων Υγιεινής
και Ασφάλειας για τον κλάδο της Τ.Α.

ΣΕΛ. 2

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μικρο-εκπλήξεις
στην εκλογή
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με το «αριστερό»
η Παναχαϊκή
n Στους «16» οι Μικτές ΕΠΣΑ
ΣΕΛ. 21-27

ΣΕ 15 ΗΜEΡΕΣ ΘΑ ΑΝΑ∆ΕΙΧΘΟYΝ ΟΙ ΠΡOΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜAΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡOΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.
Η επταµελής ∆.Ε. του Επιµελητηρίου Αχαΐας.
Από αριστερά: Χάρης Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Τζούδας, Αρης Τηλιγάδας, ο πρόεδρος Πλάτωνας
Μαρλαφέκας, Γιάννης Πετράτος, Θόδωρος
Τσούµπελης και Παναγιώτης Χελάς

ΣΕΛ. 20