Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

Αριθμός Αδείας 124

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3978 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΓεΦΥΡα ΠΛαΚαΣ

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΗΠεΙΡΟΣ

αγιασμός
των υδάτων με φόντο
την αναστήλωση
Σελ. 12

Προσλήψεις εφοριακών
και τελωνειακών
στην ααδε
Σελ. 7

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χαμόγελα ικανοποίησης
από τους ξενοδόχους

ΒΡεΦΟΝΗΠΙαΚΟΙ ΣΤαΘΜΟΙ

Στην Αθήνα
σήμερα ο πρόεδρος
του ΟΚΠΑΠΑ
Σελ.4

«Νεα ΟδΟΣ»

3 Οι μελλοντικοί στόχοι

και οι επόμενοι
προορισμοί της Ένωσης
για την προβολή του
τουριστικού προϊόντος

Σε ετοιμότητα
για τα έκτακτα
καιρικά φαινόμενα
Σελ.5

αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΣΗΜεΡα αΝαΜεΝΟΝΤαΙ
αΝαΚΟΙΝΩΣεΙΣ

Μεγάλη δημοσιότητα για
την πιθανή μεταγραφή
Μαυροπάνου Σελ.9

Ένα βιβλίο με
αναφορά στα
Γιάννενα,
βραβεύθηκε από
την ακαδημία
αθηνών
• Ο δήμος Ιωαννιτών
συγχαίρει
τον αλέξανδρο Μωυσή
Σελ.6

ΣΥΜΒΟΛαΙΟΓΡαΦΟΙ

Συνεχίζουν
την αποχή μέχρι
τις 31 Ιανουαρίου
Σελ.8