Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26955 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Γερμανικό Πρακτορείο Ειδησεων: Mon κου 2018η
Ελλάδα
Tia την Ennaoa, το τεηος της
κρισης Ποτέ δεν ηταν τοσο κοντα
!σκεται σε
Προγραμμα
Στα τέλη του 2018 η Ελλάδα δεν θα
βρίσκεται σε πρά70αμμα, δηλώνει ο Επί
τροπος Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων, 111EQ Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι, όπως συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015, το δάνειο του Ευ!ωπαϊ
κού Μηχανισμού Σταθερότητας θα λήξει
στις 20 Αυγούστου 2018. Αυτό, αναφέρει,
ολο της νομισματικής ένωσης εκτός οιΌπως γράφει το dpa, για την Ελλάδα
το τέλος της οικονομικής κρίσης δεν ήταν
ποτέ τόσο χοντα: «Η οικονομία αναπτύσ
σεται, το έλλειμμα μειώνεται, το ίδιο και
η ανεργία. Το 2018 αναμένεται ανάπτυξη
ναι ένα απλά γεγονός και επισημαί
«Ποέπει να διασφαλίσουμε ότι το πρό
γράμμα ολοκληρώνεται με επιτυχία, με
την Ελλάδα να μπο?εί να σταθεί και πά
λι στα δικά της πόδια, από Ζηματοδοτι
κή άπουpn»
ται να υποχωρήσει στα τελη τ
20%. Πριν από δυο χρόνια βρίσκονταν αται στο τρίτο πακέτο
σίστηκε το χαλοχαίρι του 2015, όταν σε αντάλλαγμα ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να
Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εφη
μερίδα «Πολίτης» της Κύπρου και απα
ντο ντας σε ερωτησεις του ουκ
συντάκτη, Γιάννη Σ
στα πε
ού της
Ιανουάριο του 2015 με την
προσπάθειες να υλοποιήσει τάχιστα όλα
κού προγράμματος) θα συμβεί». Επίσης
αρρυθμίσεις που πρέπει να
της λιτότητας, οδηγώντας στη συνέχεια
την Ευρωζώνη στα πρόθυ!α της κατάQ
ρευσης, ενδέχεται να είναι εκείνος που θα
οδηγήσει τη χώρα του και εντέλει το σύ
(dpa) γ!άφει ότι «ο Αλέξης Τουτρας, ο
οποίος εξελέγη το 2015 ως μαχητής Χατά
να αφοσιωθούν στο να χει
κα ιερωση της
Ennaoas στην
κορυφη των
Προορισμων
ΠαΥκοσμιως
Τουρισμός 365 ημέρες
Alpha Bank: Στην κορυφή της ατζέντας η εξειδίκευση
των μέτρων να την ελάφρυνση του χρέους
Οι προκλησεις το 2018 Υια την ελληνικη οικονομία
προκλ
ισχίοη ανακαμψη της ο κονομιας
ις της Ευρώπης και την υποστηρι
η αξιοποιηση, στο πρωτο ε
το χρονο
το 2018 μπορεί να διαμορφωσει ένα ευνοτιχ
ξάμηνο του νέου έτους, με ταχεία ολοκλή
κής Κεντρικής Τραπέζης. Με αυτόν τον
τρόπο θα διασφαλισθεί η ε
πιταχυνόμενη βελτίωση των ΕΛΙΝΑ
οειχτων οικονομικου χλίμα
Η καθιέρωση της Ελλάδας στην κουφη των προορισμ(ον παγκοσμιως πα
Qαμενει το μεγαλο στοιχημα για την πολογικ
στών στη φορολογία εισοδήματος φυσικων και νομικων προσωπων, αναφέρουν
οι αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τQάπεζας,
στο οποίο παρουσιάζουν τις εκτιμήσει
όπως αυτό ορίζεται από τις αναπτυξιακ
Markit: Η ταχύτερη από το 2008
εητιωση των επιχειρηματικων
μόδια υπουργός Ελενα Κουντοοά σε κά
θε ευκαιρία, με όχημα τη στ!ατηγική του
υπουργείου για τουρισμό 365 ημέρες το
ντιμετωπίσει το 2018 η ελληνική οικονοσυνθηκών
εΛΛηνικη
μεταποίηση
καταΥραφηκε τον Δεκεμ ριο
Στο πλαίσιο αυτό ήδη τα α
τα ειναι ορατα σε προορισμους οπως τη
ελίξεις χαι η αντιμετωπιση
των μεγάλων προκλήσεων κατά τη διάρ
χειά του θα προσδιορισουν αφενός το πε
ριβάλλον λειτουργίας της μετά το πέρας
Οι επιχειρηματικές συνθήκες στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα βελτιώθηκαν τον
ΔεκεμβQ10 με τον ταχύτερο Οθμο που εχει καταγ!αφει από τον Ιούνιο του 2008 συμφω
να με τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της εταιρείας IHS Markit. Οι νέες πα
ραγγελίες αυξηθηκαν με τον ταχύτερο Quθμό εννιαμιστ ετων, οδηγωντας στη δεύτεση
μεγαλύτερτ ανάπτυξη της παραγωγης που εχει καταγράφει από τον Αυγουστο του
2008, ενώ η επιχειρηματική αισιοδοξία κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα-QEXOQ
του υπουργείου είναι η διάχυση του τουρι
στιχου ρευματος σε λίγοτερο αναπτυ με
ες τουριστικές περιοχές της χώρας, προχειμενο να χαρπωθούν τα οφελη της
θισης του ελληνικού τουρισμού
και οι φορείς του κλάδου, με τον ΣΕΤΕ να
του τριτου προγράμματος προσαρμογής
και χρηματοδοτικής διευκολύνσεως της
χώρας και αφετέρου τις παραγωγικές και
αυτό τ
Τα αποτελέσματα της έQευνας
Οι επιχειρηματικές συνθήκες του μεταποιητιχού τομέα στην Ελλάδα ε
αναπτυξιακες της ουνατ
ακολούθησαν να βελτιώνονται κατά τη δια 1χεια του τελευταιου μηνα του
ράσει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα