Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
εταρτη
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5440
Τιμή φόλ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Γυργιος Κασαπίδης Βουλευτής Ν. Κοζάνης
Διχως τελειωμό ο εμπαιγμός
και η κοροϊδία της κυβέρνησης
και στο επίδομα θέρμανσης
Σελίδα 11
Τα νέα όρια ηλικίας
στο Δημόσιο
για το 2018
αναλυτική κατάσταση τραπεζών,αντί χάρτινων αποδείξεων
Σελίδα 18
Με μία σημαντική αλλαγή
στ1s anooeifels έρχεται
το 2018, καθός
οι φορολογούμενοι θα
Πρεπει να ξέρουν ότι δεν
έχουν μεγάλη αξία
Οι anoDEKEIS Που Πήραν
μέσα στο 2017
για ιατροφαρμακευτικά
έξοδα και νοσήλια.
ΧΡΟΝΙΑ
Η Εφημερίδα μας σας εύχεται
Χαρούμενο και Δημιουργικο
το Νέο Ετος
Σελίδα 12
| Εθνι0s Kozavns Ίρο των
Χάντμπολ:
πυλών
Άλλο ένα χρυσό!
τέσσερα vcu
προγράμματα
του ΟΑΕΑ
Σελίδα 24
Η λίστα
των επιθυμιών
Με την ανεργία να napqut
το μεγαλύτερο πρό
βλημα για το Νομό Κοζάνη
οοιαδήηοτε είδηση αφο
την εύρεση κάηοας θέσης
εργασίας, έστω και προσωρι.
νής. an0κτά τη δική της ιδι
των ανέργων της ne
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε καθιερώσει με την σύζυγο
μου μία ξενόφερτη συνήθεια. Κατά την διάρκεια του rpou.
νου της τελευταίας ημέρας κάθεέτους, συντάσσουμε μία
λίστα με δέκα στόχους για το νέο έτος, ενώ, ηράλληλα
εξετάζουμε τη λίστα των δέκα στόχων της ΠΡοηγούμενης
χρονιάς. Εάν καταφέρουμε να διαγρ 4 ουμε ως εκπλήρω.
μένους τουλάχιστοντο 60% των περσινών στόχων, τότε
τερη σημασία για
Στα πλαίσια αυτά η αυγή
ου νέου έτους βρίσκει τον
ΟΑΕΔ έτοιμο να ξεκνήσει
τέσσερα νέα n>οΥΡάμματα,
ρουν μία
"oompivn. στο nov°κέφαλο
της ανεργίας για 37.000
θεωρούμε την χρονιά μας ως επτυχημένη.
Ta onola θα
Η απόφαση για τη διεκπεραίωση ή μη του κάθε στόχου,
δεν είναι απλή και συνήθως προηγείται διεξοδική συζή
τηση.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 21