Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Εξετάσεις
στους συμμάχους
Προεόρτα των Φώτων ΣΙΑβ4στρου Ρώμης
1 Ανατολή ήλίου 7 41
rein, 2 Trvoveetov 2018
|Apseu, Φόλ, 409401-Eros 14tov i Tun 150
Δάοις 5 17
enter
Διαφωνούν για το Σκοπιανό
Πρόεδρος. 11000θυπουργός
μαροχ
Rp Kl
τος δικαίου; Είνα, μία u
σεις Ενέδια
τα κατά poivaΑύστηρο μηνυμα Παυλοπουλου για τον αντρωτισμο: Δεν χαρίζουμε τον Μ. Αλέ ανδρο
κινούμαστε, τότε Είμαστε για μία ακομη
ινα συ ηταμε μακριά άπο την
ΟΙΟΝΟΣποο χρησιμοποίηση ynito
στούς Σκοτυνοος tuuba ος μα ccov
στό διΕθνες δίκαιο Kai ric διεθνείς συνθήκες.
Oi όποίου ένοχλοονται δικαίως no το Yeyo
λου Αλ.c av pou ékitvos uusp adno
maipησε υσμό too statusquotrv pi.
Βουχηθμοος του σουλτάνου Kai drtoyonreo
νται από τήν φοβία
βέρνησης tou άκύρωσε τήν napon άούλου
η του έλικοπτέρου.
νοτουρκικές Χέσεν: καί δευτε
τους οκτώ καί τούς ξαναγκοοενά ομολογή.
οουν n0iol σύμμαχοι τούς μύησαν στο άηοτυέναντίον του, μέ όπλο αύτη τη φορά tic umaΤον
κοπηματιες men
HnA θά κατοοτε κατήγορος των ΗΠΑ
Άσυλο-πρόκληση στον Του pro χυβερνήτη
ξη των ΗΠΑ για τήν tri λυση Catwav της ripo4ουν πλάτη. αυτή τήν έηοχή στά έΟνικά μας
2016. Και αυτοί αλωστε
Στο μεγάλο ταξίδι ό Ιωάννης Δ. Φαφαλιός
A ιαβάστε το άρθρο
Ανθρωποι:"Ο νέος