Previous

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τα πρώτα μέτωπα και οι παγίδες της νέας χρονιάς
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5133 Σάββατο 30.12.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Εθνική
Τράπεζα
Ασκήθηκαν
2.538 warrants
Ρεπορτάζ
>>> Τελ.
D Day για το μέλλον
της ΣΕΚΑΠ
Πλούσιοι Τούρκοι «εξαγοράζουν» την
είσοδό τους στην ΕΕ
0,00% ανακοίνωσε ότι μετά
εντολών άσκησης Warrants
περιλαμβανομένων και το
ασκήθηκαν συνολικά 2.538
Warrants επί μετοχών €200σης της Τράπεζας και
κατοχής του Ταμείου Χρημα
τ°πιστωτικής Σταθε
Τα ασχηθέντα Warrants αντι
στοιχούν σε 1.391 χουνε
μετοχές ήτοι το 0,00002% του
συνολικού !
λαίου, με αντίστοιχη αύξηση
των εν χυελοοοοία μετοχών
μετοχικού κεφαΤο αναλογούν
ποσόν το οποίο καταβλήθηκε
τους ασχησαντες τα
warrants προς το Ταμείο
τας αν
112.803,57
ερχεται σε Ευρ) | Μετοχικό Ταμείο:
Σταθερό μέρισμα
και το 2018
ετοοπούλ
την ιαπωνική
Στα σημερινά επίπεδα αναμένελθουν σε 355.765.480 ευοώ και
Υπεγράφη σημερα συμφωνία μεταξύ 'της Πέτρος
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και της
Kubota Corporation με έδρα
ται να παραμείνει το μέρισμα τα έξοδα σε 354.911,00 ευρώ. Το
που χορηγεί σε περίπου 275.000 μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
συνταξιούχους το Μετοχικό προΟΧεται από ασφαλιστικές
Ταμείο Πολιτικών Υπαλληλιν εισφορές (276.800.000 ευρώ)
(MTITY), καθώς η αύξηση των και αντίστοιχα το μεγαλύτερο
εισφορών στους εν ενεργεία μέρος των δαπανών του αφορά
δημοσίους υπαλλήλους, αλλά την καταβολή μερισμάτων σε
Την Ιαπωνι
Όπως αναφέρετου, σε σχετι
κη αναχοινωση, με την συμφωνια αντηχα. οι δυο εταιριες και η αλλαγη του συντελεστη συνταξιουχους του Δημοσίου
Τέσσερις αυ
στηροτερες προυποθεσεις θα πρεπει να πληρούν οι δικαιούχοι του ΚΟΤ. Τα νέα όρια σε εισοδήματα,
κατανάλωση, κινητή-ακίνητης περιουσία και καταθέσεις.
70% o
εκττοσε ις για τις εξαιρετικα χαμηλες εισοδηματικές ομαδες.
υπολογισμού της παροχής μέσω
(300.967.500 ευρώ).
Να σημειωθεί ότι, με εγκύκλιο
δεσμεύθηκαν σε μακο
λου θα
νια συνεργασία για την δια- του νόμου Κατρούγκα
νομή στην Ελλάδα ταν οδηγησουν τον προϋπολογισμό του το υπουργείο Εργασίας
του Ταμείου για το 2018 σε πλεαιτήσεις. Μέχρι
μηχανημάτων Kubota
στους τομεις των γεωΟΥΙΧων
προσδιόρισε το προηγούμενο
διάστημα και τον τ οπο παρακράτησης τών νέων, αυξημένων
εισφορών σε 310.000 δημοσίους
υπαλλ
MITIY, σε δύο δόσεις, αρχή
γενομένης από τον μισθό ΙανοΜάλιστα, σύμ4οονα με τους υπολογισμούς της διοίκησης, με
ς παγχοσμίως, 1
κατ. ευρώ θα κλείσει και
Κάρτες» στη χορήγηση του ούχων από τους στρατηγι
φθηνότερου ηλεκτρικού κούς κακοπληρώτές αλλά
ρεύματος μέσω του Κοινονι- και κατεβάζοντας το συνοελκυστήρων
2017. Σύμο ανα με απόφαση του
υπουργείου Εργασίας που υπεμηχανημάτον, βιομηχανικων
ναρίου 2018 ή Φεβρουαρίου
ητηρον
γραφη χθες, το πλεόνασμα του
Οι αλλαγές στο ύψος των εισοσυστημάτον ύδρευσης και επεξεργασίας νερού
Μετοχικου Ταμείου Πολιτικων ων προβλε4θηκαν με νόμο τον κού Οικιακου Τμολογιου λιχοκοστος που επωμίζον
Υπαλλη ον το 2018 θα ειναι περασμενο Σεπτεμβριο, αυξά- καθιερωνε ι η χυ ερνηση ται οι υπο/οιτοι κατανα/iοριακό
νοντας (
επιδιώκοντας το ξεσχαρτάρτές
ανουαρίου 2017, το ποσοστό ισμα των 700.000 δικαι
X96-8
ατε χοντο
παντα
ιερίδιο στην | Αναλυτικά,
MIT IY υπολογίζεται ότι θα α
σμού τους