Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Εφη ΑΧΤσιόγλου. Αύξηση κατώτατου μισθού το 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ napadu un 2si12 2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Φάμελλος:
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Το 2018 θα σηματοδοτήσει
Την έξοδο Της χώρας από Την εΠΙΤροπεία
Πολύ υψηλότερα Του στόχου, 4,6 δισ. ευρώ
Ποιοι φόροι συντηρούν
τα έσοδα του Προϋπολογισμού
Εξτρα
θέρμανσης
εως και 312,5 ευρώ
Πολύ υψηλότερα του στόχου, 4,6 δισ. ευρώ έναντι 3
δισ. ευρώ το πρωτογενές Πλεόνασμα το Πρωτο 11μηνο
της χρονιάς. Συνεχιζεται η δίαιτα στις δαπάνες ενώ κάτι
κινήθηκε τον Νοέμβριο στο ΠΔΕ, Που παρουσιάζει
μεγάλη υστέρηση
Στα 4,647 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε
το πρωτογενές πλεόνασμα
11μήνου του φωουργείου Ο ου | Χαιρετίζει τη δικαίωση των
μικων, ευρ νΤΙΣημειώνετγια ό3,074 εργαζομένων τη πρώην ΒΦΛ η ΓΣΕΕ
, σύμφωνα με τα τελικά
στοιχεία του υπουργείου Οικονοεκατ. ευρώ. Σημειώνεται ΟΤΙ ΤΟ
αντίστοιχο περσινό διάστημα, το
Πρωτο ενες λεονασμα ηταν 5757
εκατ. ευρω
Το υμος των καθαρών εσόδων του
κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε
σε 45.130 εκατ. ευρώ), παρουσιαζοντας μευση κατά 158 εκατ. ευρώ
ή 0,3% ένανΤΙ του στόχου
«ΗΙΣΕΕ εκφράξειτηνπληρη avonci ση της για
την έκβαση του αγώνα των αΠΟλυμένων της Βουηχανίας φωσφορικών Λιπασμάτων, a onoio μετά
από 1,5 χρόνο επιστρέφουν πίσω στην εργασία
τους» τονίζει με ανακοίνωσή της ουνομοσπονδία
«ΗΤΣΕΕ από την Πρώτη σηγμή βρέθηκε στο πλευρό Των ano λυμένων της ΒΦΛ, onoia μέσα από
συνδικαλίση κούς και δικαστικούς αγώνες καταοεραν να δικαιωθούν και να επιβάλουν στη
διοκηση της εταιρείας την επιστροφή στα καθήκοντά τους, γεγονός που επικυρώθηκε στην Tpi
με η συναν ση nu bei θη στο Υπουργειο
Εργασίας.
Η συγκεκριμένη δικαιωση για τους 200 αηολυμέ
νους τον Φωσφορικών Ληασμάτον, αποδεικνύει
με τον πλέον περίτρανο τρόπο om κανείς αγώνας
δεν αναι χαμένος όταν δίνεται με Πάθος, μεθοδικότητα, συντονισμό, επιμονή,
ουμμαχία των δυνάμεων της μι
καταλήγει η ανακοινωση.
ΣΔΟΕ:
εργασιας»,
26κλάακατέργαστης
καννα
την α ύ ρ ο αυτές ης ηληρι- Το Υπουργείο ωμές νέων
1/1/2017 ο ΕΦΚΑ 28/12/2017, ο μές, οι εκκρεμείς Εργασίας Κονυ- συντάξευν θα
κατέβαλε συνολι- Ενιαίος Φορέας ληξιπρόθεσμες νικής Ασφάλισης γίνουν και εντός
κά 127.742 ορι- Κοινωνικής Ασφ- κύριες συντάξεις και Κοινωνικής του 2018, έτσι
σηκές και 48.357 αλισης (ΕΦΚΑ) περιορίζονται σε Αλληλεγγύης ώστε να ολοκΠροσωρινές θα έχει χορηγή- 75.000.. Από την κάνει Πράξη Την ληρωθεί, μέχρι
συντάξεις.
Με την εμβόλιμη Δ ε κ έ μ β ρ ο κατέβαλε συνολι- άρση
Πληρωμή νέων 18.240 νέες ορι- κά 127.742 ορ -συνταξιοδοτικών ιση όλων Των
κύριων συντα- στικές κύριες στικές και 48.357 παροχών. Στο ληξιπρόθεσμων
ξεων που θα συντάξεις.
πραγματοποιηθεί Μετά και από συντάξεις.
|||||
Τουρισμός:
Το ελληνικό
ονειρο των ευπορων
Αράβων
σει μέσα στον 1/1/2017 οΕΦΚΑ ταχύτερη εκκαθ. Τον Ιούνιο του
Των 2018, η εκκαθάρΠροσωρινές πλαίσιο αυτό, ατήσεων συνταεμβόλιμες πληp- &οδότησης.