Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 29.12.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5942
Τι θα ισχύει για επαγγελματίες οδηγούς. Οι εξαρέσεις
Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός για το δοουφ00ικό σύστημα διοδίων
Στις 8 Ιανουαρίου ενεQγοποιείται η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Επιχορηγηση στις ΜμΕ για ένισχνση εξαγωγικών δράσεων
Επιδοτούμενη θα μπορεί να είναι πλέον η συμμετοχή των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέ
σεις. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος «Επιχειρούμε
Έξω» που θα ενεργοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2018, οι
μικροί εξαγωγείς, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός
30 μηνών έως και 50.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους
Ίδρυμα
Ωνάση: Νέο
πρόγραμμα υποτοοοριων για την
α αδημαϊκή
περίοδο 2018-19
Ο συνολικό προϋπολογισμό του προγράμ- Η Παιδεία, ως μοχλός κοινωνιματος του Υπ. Οικονομίας ανέρχεται στα 50
εκατ. ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις θα τους βασικούς πυλώνες της κοιενισχυθούν περισσοτέρες από 2.000 επιχειρήσεις. Υπογραμμίζεται ότι μια επιχείρηση Ιδιαχρονιχά στην "ενίσχυση του
μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος ποσβ
για περισσοτέρες απο μια φορες
χής ανάπτυξης χαι προσωπικής
εξέλιξης, αποτελεί έναν από
Πώς έγιναν οι δαπάνες
κοινωνικης προστασιας
νω4ελούς δράσης του Ιδρώμα
το Ωνάση, το οποίο συν
Υγείας και του ΠολιTEA.
αναχοινωση, απωτερος στοχος
ειναι η απελευθέ!ωση των
δυνάμε(ov 00(ον επιθυμούν να
Χαμηλότέρα σε σχέση με την
Βιο αυσιμων
συνεχίσουν, τηούτατο,τομέα
τους, να διαΧΟιθούν στον τομέα
τους, να κυνηγήσουν το όνειρό
ιέισονστ
πυξίδα, η ε
Οι δανειστές, με την επικαιροποίηση του Μνημονίου
όπως διέρρευσε μετά την τεχνική συμφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση συνέδεσαν ευθέως την υποχρηματοδότηση
τον δαπανών κοινωνικής προστασίας στη διάρκεια του
2017 με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος 720 εκατ.
στην ελληνική αγ00α
δευση της α0ιστε
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδουμα
στηρίζει αδιάκοπα τους νέους
επιστημονες, εQευνητες και
Χαλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να
θέτει την Παιδεία στο επίκεν
τοο των ουσεών του, με σκοπό
τα ευQuτέρη οφέλη της κοι
λοιπόν. στον
Η διείσδυση των βιοκαυ. είναι ταχύρια χαρακτηριστιCt)
παραμένει σε χαμηλότερα Τα συμπεράσματα αυτά
επίπεδα σε σχέση με άλλες προκύπτουν από μελέτη της
ευρωπαϊκές χώρες αν χου, οι εταιρίας IBHS, μελέτη στην
εγχώριες εταιρειες παρά-γω- οποια αναφέρεται οτι ο
γής βιοντίζελ διαθέτουν συνολικός κύκλος εργασιών
υψηλό παραγωγικό δυνα- των δέκα μεγαλύτερων
Η επισήμανση αυτή, επιβεβαιώνεται και από τα αναλυτι
εκτέλεση
τέλος Νοεμβρίου, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από
το υπουργείο Οικονομι χών. Δείχνουν ότι οι
νωνικής προστασίας με βάση τον προϋπολογισμό στο
σύνολο του έτους θα πρέπει να διαμοοφωθούν σε 2,775
δισ. ευρώ. Έως το τελος Νοεμβρίου ηταν 1,151 δισ. ευρώ
με το ποσοστό εκτέλεσης στο 41,5%
βαθμό. Η έλλειψη μακροπρ.
όθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, η ανεπαρκής ανά.
πτυξη των ενεργειακών καλυποχώρησ
195,28 εκ. το 2015, μετά την
ανοδική πορεία τον πΟοη
Yo,μενων ε
1978, το Τρυμα Ωνάση π00xΥποτροφιών προς Έλληνε
to 2018-19
επενδυτικό ενδιαφέρον