Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνη 12 ήμερών Ι Ανατολή iHou 7 40.-Δύσις
toi, Μανολη Κοττάκη
TO EABBATO 30.12 ME TN ETIA
λείο στην τρέχουσα ουν oupia, npaKE!μένου νά
τάκη και τοο Αντώνη Σαμαρα στην διενεξη να
Η ιστορική επιστολή Καραμανλή
κατο τόμο. Αν καί δέν τούς άρέσεϊτά διαβασμα
Πρώτον, διη άπό triv dvdyvuor) Τους Kataτίας άΠως αυτός προκύπτει amo Eva Σύνταγμα
Καραμανλής οξιοποίησε έκείνη την κρίση για
συνιστα την μελέτη του νια τούς t!ής Advou
ΕΜΠΡ04
60viu
piipct νύ χρησιμοπο'nx taoov riv nac.own4ia
mx. z' μονο nport eyav6i o to
Tepunav ό Πρόεδρος της Δημοκρατος δεν ΕΧΕΙ
μανλής Τό 1963! Γι αυτές τίς θεομικές άνΟ πόλεμος
των γεωτουπάνων
τευσης tr1σης Τήρησε Ισες art°στάσεις. Τούς
ΠΕΝΝΕΣ
ων. 'Η πολιτική, δυστυχώς ή ευτυχώς, doeni
Kui Ei.flooa), δηο.nporTarronoitentu.vwu diquxBeirr Kupea.
Kuit ;γυλλικ
:1UTAL
Σήμερα
Παρά θίν' αλός
χειμώνες της ελληνικής ναυτιλίας
Οι δύσκολοι
Διαβάστε τα άρθρα
«Γιούχτας: ένας δεσμός
Eredivrog L Kirereixog(σελ.3)
«Ήταν δίκαιο
και έγινε πράξη»