Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

29 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ψ. Υ. ΤΟΥ ΓΝΠ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ «Γ»

«‘Εγνοια µου να
συνεχιστεί το έργο...»
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕΛ. 5

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4728/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ∆ΟΣΕΩΝ

Τα κριτήρια
για υπαγωγή
ΣΕΛ. 10

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προβληµάτισε
η... «Ηλέκτρα»
ΣΕΛ. 7

Προς
παράταση
τα τέλη
κυκλοφορίας
ΣΕΛ. 10

ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.

Όνειρο ζωής

ο νέος
σταθµός

3Μανωλόπουλος:
Επιτέλους,
έφτασε η ώρα!
ΣΕΛ. 17

ΑΘΛΗ ΤΙΣΜΟΣ

Τ ΡΑ Γ Ω ∆ Ι Α Σ Ε Χ Ω Ρ Ι Ο Τ Η Σ Κ Λ Ε Ι Τ Ο Ρ Ι Α Σ

12 µήνες
δραµατουργίας
ΣΕΛ. 6

ΕΚ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΛΑΜΠΩ»
ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

ΑΥΡΙΟ ΤΟ 5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ «∆ΙΚΟ ΜΑΣ» Ν. ΣΑΜΙΩΤΗ

Νεκρή
17χρονη

Τιµή
στον Νίκο
u ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «Γ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΣΑ
ΣΕΛ. 19-26

στο δωµάτιό της!
ΜΕ ΤΡΑΥΜΑ
ΑΠΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ
ΟΠΛΟ,
∆ΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ

«Έσβησε»
ο ∆ιονύσης
Κιούφτης ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9