Πρωτοσέλιδο Αυγή: Φθηνό ρεύμα σε 1,3 εκατ. νοικοκυριά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
( P1055 FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
www.avgi.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΔΕΚ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 . Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13062
ΤΙΜΗ: 1,5 C
ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ»
Ντόρα Σαμαρά!
κυβέρνηση tou Κωνσταντίνου Μη tootaon to 1993.
ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Φθηνό ρεύμα
σε 1 ,3 εκατ. νοικοκυριά
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Έκπτωση 35% έως 70% για όσους
πληρούν τα κριτήρια λή4ης Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης και για όσους
πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα των
δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος
Σε 120 δόσεις
οι οφειλές
για επιχειρησεις
με χρέη έως 50.000 ευρώ
Αλλάζουν τα κριτήρια και οι φοι υπαρω rneoto K01νωνικό οικιακό ti
μολόγιο μΕ έμφαση στην ουσιαστική ελάφρυνση των νοικοκυριών με χα.
μπλα εισοδηματα και την rvioxuon εκείνων που πραγματικά χρήζουν
στήριξης. Η oxet ικη απόφαση γνωστ ort 01 ήθηκε από τον urtougro ΠΕΝ r.
Σταθάκη και θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο του 2018.
Η ρύθμιση καλυπτη φυσικά npoocana και επ1xnpnoos Υια οφει.
Ats nou "Yewnansov" tos tis 31 Δεκεμβρίου 2016 και ο. antaes θα υηοβολ λονται éus τ's 3 1 Δεκεμβρίου 201 8. Τη σχετικη
απόφαση Που Εξειδικεύει τα κρπη ρια υπέγραψε n unoupyos Epyaoias Epn Axtoióyłou.
ΣΕΛ 3
EEA 4
Αναδρομική αύξηση
του επιδόματος θέρμανσης 2016
σε 8 ορεινούς νομούς
Το δεύτερο πανελλαδικά
Κέντρο Αίματος
στη Θεσσαλονίκη
EEA. 12
EEA 2.10o
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φωνάζει
ο κλέφτης
UNICEF:
Κάλπες
τον Μάρτιο
Τα Παιδιά στο στόχαστρο
Δέχονται Enecoas σταίδια tousto onita, στα σκολ και
tis na' δι'cts xapES Ενω χρησιμο°ουνται Πια ακόμη και σαν
όηλο. Σε οοοκαριστικο» επίπεδα Εφιασε μέσα στο 2017 η
» na τις 4 Μαρτίου mporρόχθηκαν ο, βουλευτικές tκλογες στην Ιαλία μετά τη
διάλυση της ΒουΑής Υπευθυvetitta antvovi otov κίνδυνο
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΛΗ.
Tis τελευ taies ημέρes toniKOs
του μ
υοου ΦΠΑ για τα ren
ουνεχίσει να ασκεί τα καοή
kovtà tou
ΣΕΛ. 16-17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ELA1ΔΑ 31
ΣΕΛ.15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα