Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
Ο Γιώργος
Αυβροσίου
αχολιάζει
και oxi Πολλά
από τους λίγους"
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3983-ΕΝΟΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017
TIME 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Προτεραιότητα στους νέους
Απόλυτη προτεραιότητα σε αγρότες έως 30
ετών δίνεται στη ράση 11.1.1 που αφορά τους
νεοεισερχόμενους στη Βιολογικοί Γεωργία
Από τα 5 στα 10 έτη αυξήθηκε ο υπολογισμός
της χρονικής διάρκειας προηγούμενης εφαρμονης του βιολογικού συστήματος που δίνει τα 50
από τα 100 μόρια μετά τις πεσεις των παραγονών, σύμφωνα με τα τελικά κριτηρια βαθμολογίας του Μέτρου 11
Νέα εποχή για το Κέντρο Γυναικών ΟΓ. Ντενίσης Πρόεδρος ΕΒΕ Καρδίτσας
. Επειτα από επ μονη προσπάθεια και τεκμηριω . EmKρατησε με 11 ψηφους έ
μένη διεκδίκηση από τη Λημοτική Αρχ και τη 1-i Ιέμμα, ενώ δεν έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.
οίκηση του εντάχθηκε στο πανελλαδικό δίκτυο : : Ζυνογιάννης και Γ. Κατσίκης
δομων να την πρόληΨη και καταπολέμηση της .Ψηφ στηκε από τους τέσσερις του συνδυα
! έμφυλης βίας και Χρηματοδοτείται να τα επό- !! σμού του και 7 εκ των 8 συμβούλων του συνδυα1 μενα 3 χρόνα από πόρους του ΕΣΠΑ Eal 9 1 1 σμού του Κοστα Ζυγογιάννη
έναντι 8 του Ευ.
Σελ.7
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ syNETA1ΡΙΣΜΟΣ
TAPATTRN
AMTTEA001 ΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
OM AMNEAOO
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΣ»
as εύχεται
Χρόνια πολλά και Καλη Χρονια
Με υγεία , πρόοδο και αλληλεγγύη
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΣ