Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Δεκεμβρίου 1
: Αριθ.Φόλλου 6931 |
0.15.
Τιμή Φύλλου !
ΚΩΔΙΚΟΣ
Στο μισό το πρόστιμο
σε εταιρεία
που απασχολεί με
μαύρα» αν προσλάβει
τον εργαζόμενο
Αλλαγές στην αντιμετοπιση
της αδήλατης εργοσίας
: Ποδαρικό
με σκληρές Πνατροπές σε εργασυϊκό, Πρόνου, ασφαλιστικό
Ανατροπές στη διαδικασία
λήψης απόφασης για απεργία
από τα πρωτοβάθμια σωματεία,
αλλαγές στα οικογενειακά,
αναπηρικά και εκπαιδευτικά
επιδόματα, μεταβολές
στον τρόπο είσπραξης
των ασφαλιστικών εισφορών,
απονομή νέων κύριων και
ετικουρικών συντάξεων
είναι τα σημαντικότερα
εξ αυτών
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 10
Διόδια
Με βαθιά το χέρι
στην τσέπη
αποχαιρετούν
οι φορολογούμενοι
το 2017
Ρύθμιση
εκατόν είκοσι δόσεων
ανάλογα με
την αποστα
για χρέη έως 50.000 ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών,
αγροτών και αυτοαπασχολούμενων
που διανο
οι οδηγοί
Συνέχεια στην 11
Τον εκσυγχρονι
ό του συστήμα
τος των διοδ
τροχωρει το υπουρ
γείο Υποδομών, το
οποίο αναμένεται
σημερα να βγάλε
τον αέρα τον δια
νισμό για το νέο
ηλεκτρονικό αναλο
ικό σύστημα διο
Συνέχεια στην 6
υνέχεια στην 1
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
: μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on