Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Στη DoBank η διαχείριση κόκκινων δανείων 2 δισ. ευρώ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 28/12/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Διεύθυνση Οικονομική Αστυνομία
χρονια
Σειρά φορο-παραβάσεων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΕλεΥΧοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
πρόβλημα
Τι έχει γίνει και Τι απομένει για να περιοριστεί
διαΝΕΟσις. Ελλιπής
M.1ONCHEith η στήριξη των ανέργων
γυριςει σελίδα
Έγιναν ιστορικές υσίες
Πώς αντιμετωπίζει την ακραία φτώχεια το ελληνικό
κράτος. Τι έχει γίνει και τι απομένει για να περιορι
από τον ελληνικο λαό
στεί το τεράστιο κοινωνικό Πρόβλημα. Απαρχαιω.
μένη αντίληψη κοινωνικής Πολιτικής Το κοινωνικό
μερισμα.
Είκοσι μήνες μετά την Πρώτη
οημοσιευση της ερευνας της
| Ρωσία: Εισήγηση Πούτιν για μέτρα
για την καταπολέμηση
δ ΚΕ οοςου ειςσην Ελληση
της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα,
μερικα an0 τα μετρα που Προτεινε 0
οργανισμός έχουν αρχίσει να υλοεπαναπατρισμους κεφαλαιων
no ουνται απο το ελληνικο κρατος.
Οι δημιουργοί της έρευνας επστρέφουν στο θέμα, καταγράφοτας και αξιολογώντας ό,τι έχει γίνει
και επισημαινοντας τα πολυ σημανTIKa Πραγματα Που απομενει να
γίνουν για να περιοριστει αυτο
τεράστιο κοινωνικό Πρό
Πούτιν
Η Ρωσία πρέπει να καταργήσει Τον φόρο
13% επί των κερδών από κεφάλαια που επιβάλλει σε εταιρείες Που επαναπατρίζουν κεφάλαια απότο εξωτερικό και να παρατείνει την
αμνηστία για τους επιχειρηματίες που ξαναφΕν μέσω τεράστιων εκροών κεφαλαίων ΤΟ
2014, Την επιδείνωση Των σχέσεων με τη
Δύση εξαιΤίας της σύρραξης στην Ουκρανία
τερα ΤΙΟ ΚΟΝωνικο ρισ λμα.
εφάλαια στη εβλή ακόμη Hno
σης δεθνείς αγορες, η Μόσχα ειχε εροσφυ
έρνουν
κινούνται προς Την επιβολή ακόμη ΠΙΟ
σκληρών οικονομικών κυρώσεων, δήλωσε Τη
Δευτέρα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ
σης διεθνείς αγορές, η Μόσχα είχε προσφέρει για ένα διάστημα αμνηστία σε όσους επέστρεφαν κεφάλαια στη Ρωσία
90 δια. λόγω".
ασφαλιστικου
κλάδου
K. Φωτάκης:
Στοχος να οιασυνοεθει
η αγροτικη
παραγωγη
Το 2018 είναι μια Η χρονική συγκυρία Πλέον εντελώς δια- και ανακτώντας του οικονομικού
ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της εξό- φορετική δημιο- πλήρως Την αντα- κλίματος,της βιομ
χρονιά για την δου απότην κρίση υργώντας εξαιρετι- γωνιστικότητα της ηχανικής Παραγω.
ελληνική οικονομια το καλοκαίρι του κά θετικές ηροοπτ- με όρους κόστους γής και εμπκαθώς αναμένεται η 2018 είναι κατάλ- κές για το 2018, εργασίας αλλά και στο σύνης
επιτάχυνση της ληλη ώστε να θέσο- Τόσο στο σκέλος Τιμών. «Η Πρόοδος σημειώνουν υψηλό
ανάπτυξης έπειτα υμες βάσεις για της δημοσιονομικής συμφωνα με τον ετών ενώ ΤΟ Ποσοαπότην επιστροφή μια οικονομική, προσαρμογής όσο κ.ΠΙΤσιόρλα αναγ- στό ανεργίας-ίσως
το 2017 σε τροχιά βιώσιμη και κοινων- και στοπεδίο των νωρίζετα διεθνώς ο σημαντικότερος
ανάκαμψης, αναφ- κα δίκαιη ανάπτυξη, διαρθρωτικών μετα- ενώ an°Τυπώνεται όλων
έρει ουφυηουργός τονίζει ο υφυπο- ρρυθμίσεων η χώρα συνεχώς στους υποχωρήσει Πέραν
Οικονομίας και Ανά- υργός και επι- έχει διανύσει χιλιο- δείκτες μακροοικο- των Προβλέψεων,
πτυξης Στέργιος σημαίνει Πως η εικό- μετρα προόδου νομικών επιδόσεων, κοντά στο 20%.
Πιτσιόρλας σε να της ελληνικής εξυγιανοντας τα Παράλληλα σημανάρθρο Του
οικονομίας είναι δημοσιονομικά της τικοί δείκτες όΠως