Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 28.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5941
Βιομηχανία Φωσφ00ϊκών Λιπασμάτων
Ανοίγει ο δρόμος για επαναπρόσληψη απολυμένων
Αλλαγή νοοτροπιών, με μιΧΟά αλλά σταθέρά βήματα
Οικονομική
μενο αοιομος στοατηγικων χαχοπλη0ωτών που δεν είναι αμελητέος να ποο- |
σεγγιςει με όϊκή του ποωτοβουλιά τα
τοαπεςιχα χαταστηματα
βοήθεια €7
Χατ. στην
Ελλάδα για την
υποδοχή
Αλλαγή νοοτροπιών, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, ανα4
οριχα με την σταση που χοτουσαν μέχρι σημερα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, διαπιστώνουν επιτελικά τραπεζικά
στελέχη, λόγο της έναρξης της διαδικασίας τον ηλεκτρονικων πλειστηριασμων και της αποφασιστικοτητας που επιδεικνύεται από όλες τις πλευράς να αντιμετώπιστεί το σοβαρο ζήτημα τον κόκκινων δανείων, προς όφελος της οικονομιας γενικοτερα.
προσφύγων
"Η χο!ηγούμενη xeηματοδότηση θα συμβάλει στη βελτίωση
Φοοολοταρία:
, ανέφέρε ο Αημήτρης
υποδοχής στ
1.000Q1Χα
Ελλάδα".
για 10.000 τυχερούς
Η Ευρωπαϊκή Επιτ!οπή αναΧουν(οσε σήμερα ότι χΌήγησε
νέα οικονομική βοήθεια ύψους
7 εκατομμυρίων ευρώ στην
Ελλάδα, για την άμεση αντιμετο)πιση των επειγουσ(ον
αναγχον για υπηQεσιες στεγα
χαθαουσμού των χ(006)ν υπο
δοχής των προσφύγων, όχι μόνο
LEVUQLO αναγκαστικής
πτωχευσης εξεταςει
ΣΕΚΑΠ
στα νησιά του Αιγαίου, αλλά
στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Με αφοομή τη σημεουνή απόφΑνακοινώθηκαν οι νικητές για τις δεχα κληρώσεις που
οούν στις συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα Ιανο
ρίου-Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Τέσσερις φορολογούμενοι κέρδισαν συνολικά 3.000 ευρώ!ολοκληρώθη
καν ου σημερινές κληρώσεις της qoo°λοταρίας που ανέ
δειξαν περί τις 10.000 τυχερούς. Έτσι έχουν γίνει συνολικά 11 δημόσιες κληρώσεις (μαζί με την TQ0ηγούμενη)
από τις οποίες TQ0έκυψαν συνολικά 10.963 τυχεροί εκ
των οποίων οι 29 κερδίζουν από 2.000 ευρώ ncu 4 από
τη Μετανάστευση, τις ΕσΌτεQ
ικές Υποθέσεις και την ιθαγέΤην προετοιμασία για τη
διαδι χασία
πτώχευσης της ΣΕΚΑΠ εξετάζει η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας με έκτακτη
συνεδρίαση του ΔΣ την Πέμτης απορριπτικής αποφασης
για το
εκατομμυρίων ευρώ για
παραβάσεις, οι οποίες έλα.
βαν χώρα το 2009, ηαθώς και
της πρόσφατης απόφασης
τον τελωνειακών ΑΟΧών της
Ξάνθης, η οποία κατέστησε
ανέφι
δήλωσε: «Συνεχίζουμε να
είχνουμε αλληλεγγύη στην
Ελλάδα όσον αφοά τη διαχείρ
ιση της μεταναστ ευτικης καταστασης στα νησιά και στην
σήμερα χρηματοδότηση θα
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (AAE) προκύπτουν τα ακόλουθα:
συνθηκών υποδο
Σύμφωνα με τη σχετική αναχοίνωση «η απόφαση ελήφΕλλάδα».Η χρηματοδότηση θα
επιτQέψει στις ελληνικές αΟΧές
Οι φορολογούμενοι που συμμετείχαν στις 11 δημόσιες
κληρωσεις ανέρχονται σε 6.002
τη ουσιαστι
ιόντων στην εσωτερική
συνεχίσουν να βελτιώνουν
Οεμπόδισης της
TOοχής βασιχών υπηρευον.