Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τού ΣΥΡΙΖΑ
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, 2017
Apeh. Φυλ. 40937 l'Eros 141 ov ITun 1,50
Παιγνίδια διαπλο
XPowa διακυβέρνησης της χώρας μας από τον
υε το νεο Συνταγ 11α
Επιστρέφουν τά άσνιβιβάστα χαναλαΟχών καί ό βασικός μέτοχος
Είναι γνυοτό ότι τής άνόδου TOO NkEn Toi.
08 συστηματικά Την εκδικητικη μανία Τον-euδιαλυση | ΜΕΧΡΙ
ΣΥΡΙΖΑ, One
atonuiirtti
την βίαιη άρπαγητης έξουαας Ο ουντονισμός
κού rkt0ΕΚτήματος της αριστερός, triKpomKal τόν Αλέξη Τσίπρα στην άνκολά ένός μέχρι
με την αστυνομί , no ύ "δολοφονεί" χορίς ate
κοί σε κάθε Του βήμα την dyYAun άλλά καί Την
Διάβημα Μαξίμου
στον Μάοιο Ντράγκι
maong
μως Πέρα από τό βαρυτατο οικονομικό tior tiv pur ήφο odp t pe toew
Σοβαρη η δυσαρμονια σε κρισια θεματα με
Στουρναρα
Throo
«Mop per e m
Tirrov Auren:στο του 201
dpgar 284 400 000000
τος ώς στοιχείου πολιτικής eniK pamonc. auveeτουν τήν κΠΟλίτεία»:00 ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηtob Μαξίμου , oi noing ouen ουν
ena toimvutotugitavolinoopyo
τής tpreenc
Σήμερα |
em cerogou sail
Le 172 έθνικότητες το χοινωνικό μέρισμα