Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4727/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜ.ΤΟ. Ν.∆.

Ο Λ. Αυγενάκης
24 Ιανουαρίου
στο Αίγιο

«Λευκός καπνός»
στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.

ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 8

ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΟΥΝ «ΝΕΟ ΗΡΩ∆Η» ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Χρέωση
µε το...
χιλιόµετρο!
ΣΕΛ. 2

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ξεσηκωµός

από τους πολύτεκνους
3

Ζητούν παρέµβαση Τσίπρα για να µην καταργηθεί
το ειδικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ
ΣΕΛ. 7

ΑΝΤΙΟ ΜΕ ∆ΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ Ι.Χ. ΣΤΗΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Από το 2018
η νέα «µάχη»
ΚΑΤA ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΣΕΛ. 18

«Καρφώθηκε» σε φανάρι
ΣΕΛ. 6

«Υπηρέτησε
τον άνθρωπο»
∆ΕΗ: Νέος
Περιφερειακός
∆ιευθυντής
ο Γ. Ρέγκλης ΣΕΛ. 8

u ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ ΤΟΥΛΙΑΤΟ ΣΕΛ. 4
ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ 40ΧΡΟΝΗ ΠΑΤΡΙΝΙΑ

«Έσβησε»
στην άσφαλτο
ΣΕΛ. 5

ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Με πλαστά «εισιτήρια»
έξι αλλοδαποί!
ΣΕΛ. 6