Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TETAΡTH

τώρα!

27

Εκτροχιασµός
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2017

Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

Τ Ω Ν

Χ ρ ό ν ια Π ο λ λ ά κ α ι κ α λ ή Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά

ΧΡΟΝΟΣ: 46ος ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 2417 ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 11

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 270 733, 2610 224 441

Σχεδόν βέβαιο πλέον ότι το τρένο δεν θα φτάσει στην πόλη µέχρι το 2022

για… την Πάτρα

Ο χαµένος Οκτώβριος, οι προτάσεις που
απορρίφθηκαν και... το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Π Α Τ Ρ Ω Ν
FAX: 2610 272 179

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ ΤΟΥΛΙΑΤΟ

Άνθρωπος,
πατριώτης,
αγωνιστής
ΣΤΙΣ 11 π.µ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 18
ΠΟΙΟΙ «ΕΦΥΓΑΝ» ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

ΣΕΛ. 5

Μέρες θλίψης για πολλές οικογένειες
ΣΕΛ. 6

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ
ΤΑ ATM

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

«Χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ζωή»
Συναλλαγές
µετά...
δυσκολίας!
ΣΕΛ. 5

Τυχεροί
Πατρινοί στην
λοταρία των
αποδείξεων
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 5

«Ψίχουλα» (80-100 ευρώ)
το επίδοµα θέρµανσης
ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 20
101 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Θερίζει η ιλαρά σε Αχαΐα και Ηλεία
ΣΕΛ. 4

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 21-26

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

Ηχηρά ονόµατα
στη λίστα
της Παναχαϊκής
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ο ΕΛΙΣ ΕΠΙΑΣΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ