Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
01.qxp_Layout 1 26/12/17 23:16 Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

71ο, Αρ. Φύλλου 21261

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΣΑΛΟΣ, ΠΑΙΚΤΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΤΡΙΔΑΣ”

Βατσινάς
προ των
πυλών
στον ΟΦΗ

Η ιστορία του 60χρονου Γιούχτα

Το 2018 “μυρίζει” εκλογές και ράβουν κοστούμια
Σελίδες 17-19

Περίοδος Β’ Ετος

ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Ν∆ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΣΥ

Φουντώνει η φημολογία για τους υποψήφιους καθώς το 2018 “μυρίζει”
ολοένα και περισσότερο εκλογές. Μετά την παρουσίαση των ονομάτων για
τον Δήμο Ηρακλείου, η «Π» παρουσιάζει σενάρια και ονοματολογία για την
Περιφέρεια και την κεντρική πολιτική σκηνή, όπου οι μάχες αναμένονται
σκληρές με Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατική Συμπαράταξη να είναι έτοιμες να κατεβάσουν «δυνατά χαρτιά», αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά με
ονόματα – εκπλήξεις.
Σελίδα 3

“Μπιλιετάκια” προς όλους
στέλνει τώρα ο Δήμος
Αλλάζουν τα δεδοµένα και στις βουλευτικές εκλογές
Του Γιάννη Ζωράκη

Α

ν και ο χρόνος για τις εθνι-

κές τουλάχιστον εκλογές,
είναι απροσδιόριστος, το
ενδιαφέρον που δηµιουργείται είναι µεγάλο, αφού πάρα πολλοί θεωρούν το 2018 χρονιά εκλογών.
Οι ζυµώσεις έχουν αρχίσει σε
όλα τα επίπεδα και τα ονόµατα
των υποψήφιων – υποψήφιων
έχουν αρχίσει να ακούγονται έντονα. Μετά την παρουσίαση των
υποψήφιων για το ∆ήµο Ηρακλείου, η «Π» παρουσιάζει όλα τα
σενάρια που διακινούνται, τόσο σε
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, όσο
όµως και σε επίπεδο βουλευτικών Ο Κώστας Φωτάκης
εκλογών.
Το τι θα γίνει στην Περιφέρεια δικαιούται µια εκλόγιµη θέση στο
Κρήτης παρουσιάζει τεράστιο εν- Ψηφοδέλτιο Επικρατείας και ο δεύδιαφέρον, αφού µέχρι στιγµής ο τερος διότι πλέον ακολουθεί άλλο
Σταύρος Αρναουτάκης φαίνεται να δρόµο πολιτικά στην Ευρωβουλή.
είναι ο µοναδικός διεκδικητής της Κατόπιν τούτου, κι αν δεν υπάρξει
θέσης. Ακόµα βέβαια δεν έχει ξε- κάποιος διαφορετικός σχεδιασµός,
καθαρίσει τις προθέσεις του ο τα «ισχυρά» χαρτιά της Νέας ∆ηΓιάννης Κουράκης, ο οποίος αν τε- µοκρατίας τοπικά στο ψηφοδέλτιο
λικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για αναµένεται να είναι οι Μάξιµος
την Περιφέρεια, αλλάζει εντελώς Σενετάκης, ο οποίος βρίσκεται
τους συσχετισµός. Ως πιθανός δεύ- από την πρώτη στιγµή στο στενό
τερος διεκδικητής µάλιστα, αντλεί πε βάλλο Μ τ οτά αλλά α

Ο Χάρης Μαµουλάκης

Ο Αντύπας Σηφάκης

Ο Γιώργος Επιτροπάκης

Ο Κώστας Μπουνάκης

ακόµα όνοµα, που έχει µεγάλη πολιτική εµπειρία και διαπιστευτήρια,
το οποίο είναι αυτό του δερµατολόγου Γιώργου Επιτροπάκη. Σ’
αυτά τα ονόµατα πρέπει να προστεθούν τα ονόµατα του αντιδηµάρχου Γιάννη Αναστασάκη,
των πολιτευτών Γιώργου Ματαλλιωτάκη και Γιάννη ∆εικτάκη,
οι οποίοι πραγµατοποιούν αξιοπρεπή πορεία πολιτικά, έχουν κριθεί ε επίπεδο ε λο ώ α πο

συζητείται έντονα το όνοµα της
πολιτικού επιστήµονα Νικολέτας
Σφακιανάκη, που θεωρείται ότι
µπορεί να προσφέρει ακόµα µεγαλύτερη «φρεσκάδα» στο ψηφοδέλτιο.

λογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής
και του κόµµατος. Ακόµα δεν έχει
αποσαφηνιστεί ωστόσο, εάν ο
βουλευτής Ηρακλείου και πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα επιλέξει για µία ακόµα φορά το Ηράκλειο ως εκλογική του Περιφέρεια.
Με ερωτηµατικό για µία ακόµα
φορά παραµένει η στάση του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Φωτάκη, ο οποίος µέχρι στιγµής δεν
θεί τ ά το τα ού
έ ε

χος για να αναχαιτίσει την ορµή
Νέας ∆ηµοκρατίας και ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης που ακούει στο
όνοµα Χάρης Μαµουλάκης. Ο
νυν Αντιδήµαρχος ήθελε από την
προηγούµενη εκλογική διαµάχη
να συµµετέχει στις εκλογές µε τον
ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο τον είχε κρατήσει
πίσω το γεγονός του νέου εγχειρήµατος του κόµµατος, αλλά και η πιθανότητα να «καεί» πολιτικά, αν ο
ΣΥΡΙΖΑ δε πή α ε πολύ αλά Εί

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη από την άλλη πλευρά στον
ΣΥΡΙΖΑ, αφού θεωρείται σχεδόν
τή
βέβα ο ότ δε θα είνα

Ο Κώστας Βαρδαβάς

κρατικής Συµπαράταξης θα ήταν
ένας τουλάχιστον βουλευτής σε
κάθε νοµό, κάτι το οποίο είναι δύσκολο µεν, αλλά δίνει κίνητρο σε
πολλούς να συµµετέχουν. Σ’ αυτή
τη σκακιέρα, τα πάντα εκκινούν
από τον Βασίλη Κεγκέρογλου, ο
οποίος αν αποφασίσει να κατέβει
ξανά, το πολιτικό παιχνίδι έχει άλλες προεκτάσεις και πιθανά να δηµιουργήσει επιφυλάξεις σε υποό
Η ατά τα
ψήφ ο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
 

 

 

 

 

εκάδες ατομικά “μπιλιετάκια” που αφορούν πάσης φύσεως ανείσπρακτες οφειλές του Δήμου
Ηρακλείου από 20.000 και κάτω αναμένεται να
φύγουν μέσα στο πρώτο δίμηνο της επόμενης
χρονιάς. Τα “μπιλιετάκια” αφορούν τέλη και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από 1-1-17 και μπορεί να αφορούν
επίσης απλήρωτη εισφορά σε χρήμα, τέλη κοινοχρήστων χώρων, απλήρωτες δημοτικές κλήσεις, μέχρι πάσης φύσεως πολεοδομικές παραβάσεις. Το θέμα πρόκειται να τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου το Σώμα
θα κληθεί να αποφασίσει η καταληκτήρια ημερομηνία αποστο-

λής των ειδοποιητηρίων από τους καταλόγους που έχουν διαμορφωθεί
να λήξει στις 28 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς. Η παράταση αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση με τα ΕΛΤΑ,
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι απαιτούμενες
προσαρμογές του οικονομικού προγράμματος
του Δήμου με το υβριδικό πρόγραμμα των ΕΛΤΑ,
όπως προβλέπεται στη μεταξύ τους σύμβαση.
Στο πλαίσιο αυτό το Σώμα θα κληθεί αύριο να
εγκρίνει την παράταση της αποστολής των ειδοποιητηρίων μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
του 2018.
Σελίδα 7

Δ
ΕΛΤΑ

52 ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

Δραματικά στοιχεία
για τα τροχαία

Μετά την πατροκτονία έπεσε για ύπνο!

Γράμματα αγάπης
προς τον Άϊ - Βασίλη

Η Κρήτη είναι στο “κόκκινο”, σύμφωνα με τα δραματικά
στοιχεία που έδωσε η Ενωση Ασφαλιστών. Και ήδη για το
2017 μετράμε 52 θύματα στην άσφαλτο κι ακόμη δεν έφυγε
η χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο νομός Ηρακλείου ήταν
ο χειρότερος για τους οδηγούς, με έναν από τους υψηλότερους δείκτες στην Ελλάδα με 6,39.
Σελίδα 4

Γραμματόσημα αγάπης στέλνουν από κάθε άκρη της χώρας περιμένοντας με μεγάλη ανυπομονησία και ελπίδα
αυτό που επιθυμούν. Η καινοτόμα δράση των ΕΛΤΑ σημειώνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό γραμμάτων, με το
περυσινό κοντέρ να φτάνει στις 120.000. Φέτος προσφέρει ακόμα μια δράση χαράς, διαθέτοντας χρηματικά ποσά
από τα χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα σε κοινωνικές
δομές. Ο υπεύθυνος του καταστήματος Ηρακλείου των
ΕΛΤΑ ανέφερε στην «Π» τι πραγματικά συμβαίνει στην
πόλη του Ηρακλείου αυτές τις μέρες στο ταχυδρομείο. Παράλληλα, σε δήλωσή της η πρόεδρος κ. Ευφροσύνη Σταυρακάκη αποκάλυψε κάποια ελκυστικά γράμματα από μικρούς, γράμματα χαράς, ελπίδας, αγάπης, αστεία, όπως
επίσης αγωνίας και προβληματισμού.
Σελίδα 11

Με τόσους πατριώτες πώς φτάσαμε ώς εδώ;
Του Κώστα Μπογδανίδη
«Η Ιστορία θα είναι ευγενική μαζί μου. Σκοπεύω να τη γράψω»
είπε (και το ‘κανε) ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, που εκτός από «πατέρας της νίκης» υπήρξε και μέγας ατακαδόρος.
Σελίδα 2

ΓΙΟΡΤΕΣ

Το βιβλίο παραμένει
το καλύτερο δώρο
Τσέπης, αλλά και μεγάλα. Παραμύθια, αλλά και μυθιστορήματα. Τα βιβλία που μπορεί να επιλέξει κανείς είναι
πολλά και προσαρμόζονται στις «γεύσεις» του καθενός.
Υπάρχει όμως ακόμη κοινό που τα αγοράζει; Ενόψει των
Χριστουγέννων αποτελεί οικονομική επιλογή και εναλλακτικό δώρο για μικρούς και μεγάλους. Καταστηματάρχες
και υπάλληλοι βιβλιοπωλείων μιλούν στην «Π» για την κίνηση που έχει το βιβλίο το διάστημα των εορτών.
Σελίδα 11

P

ΟΜΟΛΟΓΙΑ

“Είχα χρέη, γι’ αυτό
έκανα τη ληστεία”
Συγκλονίζει το πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία στη Φορτέτσα, όπου ένας 34χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 61χρονο
πατέρα του. Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, έπνιξε τον πατέρα του λίγη ώρα μετά που διασκέδαζαν και έπιναν αλκοόλ σε καφενεία και ουζερί της περιοχής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 34χρονος έγινε πατροκτόνος
δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, αφού ο δράστης δεν θυμόταν πώς ακριβώς έγινε το κακό. Πατέρας και γιος, σύμφωνα με
άτομα της περιοχής, δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Πρόσωπο - «κλειδί» φαίνεται να είναι ένας νεαρός από την
Αλβανία, ο οποίος διασκέδαζε μαζί με τους δύο συγγενείς, όμως έφυγε μετά που επέστρεψαν στο σπίτι ο 61χρονος και ο γιος
του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η αδερφή του θύματος πήγε στο σπίτι του για να δει γιατί έχει διακοπεί η σύνδεση του
ίντερνετ.
Σελίδα 5

Η Κρήτη θέλει κι άλλες
βροχοπτώσεις

Νέες βιοτεχνικές μονάδες
στον Κρουσώνα;

Ιδιαίτερα ευεργετικές ήταν οι χριστουγεννιάτικες βροχοπτώσεις σε όλη την Κρήτη. Το γεγονός πως οι βροχοπτώσεις
ήταν συνεχείς, αλλά μικρής έντασης, έδωσε τη δυνατότητα
σε γη και γεωργούς να «ανασάνουν». Νέο κύμα κακοκαιρίας
με έντονα φαινόμενα και βροχοπτώσεις αναμένεται κοντά
στην Πρωτοχρονιά, αρχίζοντας από τα νότια κι επεκτεινόμενο σε ολόκληρη την Κρήτη.
Σελίδα 9

Ανοίγει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση ή τη δημιουργία νέων
βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης στην περιοχή του
Κρουσώνα μετά από τη σημειακή απόφαση τροποποίησης του
ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) Κρουσώνα, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Η όλη διαδικασία κινήθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Ηρακλή Πυργιανάκη, ο οποίος δεν κρύβει την ικανοποίησή του από την
έκβαση της προσπάθειας που, όπως τονίζει, ανοίγει τον δρόμο
για την τοπική ανάπτυξη.
Σελίδα 7

Πνιγμένος από τα χρέη
και μη μπορώντας να
κερδίσει πίστωση χρόνου από τοκογλύφους
που τον πίεζαν να ξοφλήσει το χρέος του
διέπραξε τη ληστεία σε
πάρκιγκ στο κέντρο του
Ηρακλείου ο νεαρός
επιχειρηματίας από το
Ηράκλειο, ο οποίος απολογείται σήμερα. Τα χρέη αυτά
και την πίεση των τοκογλύφων που δεχόταν ανέφερε
στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 34χρονος, ο οποίος
συνελήφθη λίγες ώρες μετά την πράξη του.
Σελίδα 4

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Αλέξανδρος Ν. Ζερβάκης, MD, MSc
Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Crete Fertility Centre (Μητέρα Κρήτης)
Μετεκπαιδευθείς στην υπογονιμότητα-εξωσωματική γονιμοποίηση
στο University of Nottingham & στο Royal Derby Hospital, UK

Μίνωος 59 & 62 Μαρτύρων, Ηράκλειο
Τηλ. 2816 007636 - κιν. 6974 803789
Email: a l e x i s z e r v a k i s @ y a h o o . g r

Τα διαχρονικά μηνύματα
για τα παιδιά
Ένα παραμύθι που γράφτηκε στα πλαίσιο ψυχοθεραπείας βρίσκει το δρόμο του
για τον δύσκολο παιδικό κοινό, μιλώντας απλά και κατανοητά για τα διαχρονικά
μηνύματα. “Tο άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι" είναι το δεύτερο βιβλίο
της Βαγγελιώς Καρακατσάνη, η οποία μιλά στην “Π”.
Σελίδα 13

Γιάννη Ρίτσου 64, Λοφούπολη, Ηράκλειο Κρήτης
τηλ./fax.: 2810 317513, κιν.: 6932 325303