Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μου 00.
ΠΡΩΙΝΗ
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5436 |
Τιμή φόλ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Επίσκοπος και Μητροπολίτης t ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ποιμαντορική εγκύκλιος
επί τη εορτή
της του Χριστού γεννήσεως
Σελίδα
Νέος Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Κοζάνης
ο κ. Νικόλαος Σαρρής
έπειτα απο την εκλογική διαδικασία του νέου ΔΣ
- «Κουρεμα
Σελίδα 13
30% στα φορολογικά Πρόστιμα
Κούρεμα. στα φορολογικά
Πρόστιμα Προβλέπει η εφαρμογή
ι τον επανυπολογισμό
των επιβαρύνσεων αυτών
Παιδεία:
διατάξε1s του Κουδικα
Φορολογικών Διαδικασιών
εξετάσεις σε επιπλέον
μαθήματα πτυχίο πανεπιστημίου
και στους αποφοίτους των ΤΕΙ
«Ετος Μαθηματικών» το 2018
Σελίδα 9
Σελίδα 5
Πρωταθλήματα
Βόλεϊ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
όλα τα αποτελέσματα
ΔΕΗ: Ξεκινά
έκδοση
ΟΨΕΙΣ
|λογαριασμών
Σελίδα 24
Ποιους καταναλωτές
αφορα
Πολλοί ιδιωτικοί Πάροχοι ηλεκτρικής ενέρ
γειας, αρκετά χρόνια
τώρα, προσφέρουν τη
δυνατότητα στους πε.
λάτες τους να λαμβάνουν μηνιαίους έναντι
λογαριασμούς αντί για
διμηνιαίους έναντι και
του Τσιπριστάν
Το 2004, κατά την Παραμονή μου στην Αβάνα της Κού.
βας, έτυχε να μείνω για 2-3 μέρες, όηος και όλοι ο ΕΤ σκέπτες, αποκλεισμένος στο ξενοδοχείο λόγω του
τυφώνα Ιβάν Του έπληξε την ευρύτερη περιοχή
Η κρατική τηλεόραση της Κούβας είχε μεταβάλει το
Πρόγραμμα και όλο το 24ωρο μετέδιδε πρόγραμμα σχετικό με την έκτακτη κατάσταση που αντιμετώπιζε το
νησί. ΤΟ Πρόγραμμα περιελάμβανε τα τελευταία στοι.
χεία σε σχέση με την Πορεία του τυφώνα και οδηγίες
εκκαθα.
τετραμηνιαίους
ΔΕΗ εδώ και χρόνια.
ριστικούς, όπωςκάνει η
προφύλαξης στους κατοίκους,
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 12