Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τέλος στο χύμα ελαιόλαδο στους χώρους μαζικής εστίασης από 1/ 1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ETANONIKH lappano 23/12/2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
χρονια
Ποιες ΑΠΕ δικαιούνται ενίσχυση μέσω διαγωνισμών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολή προσφορών
Ποια funds έχουν κινηθεί περισσότερο δραστήρια
Η Ελλάδα Παραμένει
«αγαπημένη» των hedge funds
Εδιαβούλευση
τοαχέδιο νόμου
ιαηςα ας
Πολλοί επενδυτές «ξέχασαν» τη χώρα και ρυοκίνδυνα
επενδυτικά κεφάλαια σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την
ευκαιρία, γράφει η WSJ. Το ενδιαφέρον για ομόλογα,
μετοχές και δάνεια. Ποια funds έχουν κινηθεί περισσότερο δραστήρια στην εγχώρια αγορά.
Ορισμένα hedge funds αρχίζουν να
αγοράζουν στοιχεία ενεργητικού
Επίσκεψη Παπαδημητρίου στα γραφεία
της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
στηνΕλλάιδ με nd
διάλειμμα, στοιχηματίζοντας on 0
Πρώην ασθενής της Ευρώπης έχει
αγνοηθεί από άλλους επενδυτές και
προσφερει ευκαιριες.
Τους τελευταίους μήνες, funds
όπως η Brevan Howard, η Amber
Capital και η VR Capital, e τάζουν
μια σειρά από ελληνικά στοιχεία
ενεργητικου
Τα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΑΔΗΣΥ.) επισ.
κέφτηκε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου
Ο υπουργός Οικονομίας είχε την ευκαιρία να
συζητήσει για τα ζητήματα που άπτονται στο
νόμο Των Δημοσίων Προμηθειών και Υπηρε
σιών και να ενημερωθεί εκτενώς για την Πορ
εία εφαρμογής του νόμου, ένα χρόνο περίπου
μετά την Ψήφιση Του
Ο κ. Παπαδημητρίου συναντήθηκε με Τον
Πρόεδρο κ. Γιώργο Καταπόδη και τα μέλη του
Δ.Σ., όπως επίσης και με τους εργαζόμενους
της Αρχής.
Δεν εχει αποκατασταθεί
η κανονικοτητα
στην Ελλάδα
αγωΠως η Ipansa Της
ινου οχι μονο πουργος ειπε ακομη
νιστεί σκληρα Προ- Αγγλίας θα επΙΤρέ- ως χρηματοπιστω- OTI θα επιτρέψει μια επιτρέψει στους
κειμένου να διατ. Ψειστις ευρωπαϊκές τικό κέντρο για Την καθυστέρηση του υΠΟυργους να αλλά
ηρήσει Τη θέση του τράπεζες
ΣΙΤΙ Του Λονδίνου συνεχίσουν να Που- για όλο Τον κόσμο. Περιστάσεις, απο- ηνία anoXupησης
ως ενός κορυφαίου λουν Τιςυπηρεσίες Θελουμε νατο διατ- δεχόμενη μια Προ- της Βρετανίας από
χρηματοπιστωτικού τους στο Ηνωμένο ηρήσουμε», είπε η τεινόμενη αλλαγή την ΕΕ στις 29
κέντρου σης συνο- Βασίλειο χωρίς να Μέ' στο κοινο- στη νομοθεσία για Μαρτίου 2019, av
μιλίες για την έξοδο χρειαστεί να συστή- βούλιο
της χώρας απότην σουν δαπανηρές «Θα αποτελέσει, Βρετανίας από την διατηρεί την επιθ
Ευρωηαϊκή Ένωση, θυγατρικές μετατο ασφαλώς μέρος Ευρωπαϊκή Ένωση, υμία της κυβέρν
δήλωσε η Πρωθυ- Brexit.
Πουργός Τερέζα «Εκτιμούμε τον δεύτερη φάση του αποφύγει
να Ευρώπη, αλλά και Brexit σε εξαιρετικές ξουν την ημερομα αγωνιστουμε
Ορκίστηκαν
32 νέοι ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας
την αποχωρηση της
χρειαστει, ενω
συνομιλιών
στη Προκειμένου να ησης να μεταγραΨει
ενδεχόμενη
μια Την ημερομηνια
αυτή σε νόμο
σημαντικό ρόλο που
Brexit»,
είπε.
«ανταΤο BBC μετέδωσε Παίζει το ΣΤΙ Του Η βρετανή Πρωθυ- poia»