Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 23.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5940
Με Απόφαση του Υποογού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πρόγράμμα επιδότησης για αντικατάσταση θέρμανσης πετρέλαιου με αέριο
Ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου αποτελεσματικού μηχανισμού
1100τάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την αντιμετώπιση πέρχρέωσης
Ζητά μεταξύ άλλων δυνατότητα εξαγοράς ή άμε- | H Audi αποσυρ
σης επαναγοράς του δανείου σε τιμή λίγο υψηλό- 1 ει 875.000 οχή
τεοη από αυτή που αγοράζουν τα funds και απαλοιφή υπολοίπων οφειλής έπειτα από οικειοθελή
και συναινετικο ειστηοιασμο ακινήτου.
ματα στην
Ευρώπη
Στην ανάκληση 875.000 οχημά
των στην Ενοότη παιχουά η
γεQμανική αυτοκινητοβιουηχανία Audi εξαιτίας του κινδύνου να π00χληθεί πυρχαγιά
λόγω πα)βλήματος στον βοηθη
τικό θεQμαντήQα που έχει εγκα
ΓΣΕΒΕΕ
Την αναγκη θεσμοθέτησης ενός νέου αποτελεσματιχου
μηχανισμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου υπεοχρέωσης επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της ποος τον
Ποιες είναι οι προοπτικές
της ναυτιλία ης
χαι Ανάπτυξ,,
Εργασίας, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης ιδιο)τιχού
χρέους, τα πολιτικά κόμματα, τον Διοικητή της Τράπεζας
λα A4, A5, A5
Cabriolet και Q5 που κατασκεαφοά τα μοντέ
ανιας
κινητοβιομηχανία γνοστοποίησε ότι ανακαλεί 330.000
οχήματα στη Γε)μανία, ενώ
προς το παρόν δεν έχει δώσει
συγχεΧΟυ!ενα στοιχεια σχετικα
EE: Νέος επικεφαλης της
αντιπροσωπείας στην Αθήνα
Γ.Μαρωπουλιώτης
μπι άλλες αλλ απαϊκέ σαν 1,
|ναβικές χώρες
Καθώς από το κλείσιμο του καναλιού του Σουέζ το 1967
η ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας μας παίζει κεντρικό
ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκακιέρα, μια και ο
ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% του
παγκόσμιου και το 50% της ΕΕ σε όρους χωρητικότητας,
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις στελεχών του κλά
δου για την πορεία της εν λογω αγοράς στο πρόσφατο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υό0%η
Για τον Φώτη Γιανναχουλή, Executive Director, Research
της Morgan Stanley, υπάρχει γενική ομοφονία ότι η
αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Σημειωσε ομως πας αυτο Του φαινεται ανησυχει τους
επενουτες ειναι το τι προχειται να συ
σμα, καθώς όλοι οι βασικοί τομείς της ναυτιλίας εξακολουθούν να παραμένουν ε, αιρετικά άστατοι. Οπως είπε
το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους επενδυτές είναι
σε τι επίπεδα θα κινηθεί μαχροτρόθεσμα η ζήτηση χαι
αν, για παράδειγμα, θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι
όπως τη Γαλλία και τις σκανδι|
προκύψει, λόγω της υπεQ0έρ
μανσης στα καλώδια, «δεν έχει
πο)καλέσει καμία σο)ματική
βλάβη» έως σήμεΟ, ωστόσο θα
μτοούσαν να αναδιθούν οσμές
NEOS επικεφλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
φέρεται ότι ο κ. Μαρκοπουλιώτης θα φέρει στο νεο
ρόλο του την άριστη γνώση
ζημιά στο όχημα, υπογοίμμισε
) εκποοσ(οπος τυπου της εταιο
Φεβρουαρίου 2018, ο Γιώογος Μαρκοπουλιώτης, ο
οποίος αντικαθιστά τον κ.
Πάνο Καρβούνη, όπως ανα.
κοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ, την οποία χει αποκτή
σει στα 30 χρόνια σταδιοδρ.
ομίας του στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, καθώς και ένα
ευού δίκτυο επαφών με φορΗ Audi θα επιχοινωνήσει με
όλους τους πελάτες της τους
οποίους αφΌά το πρόβλημα
προχειμενου να πανε το
αυτΟΧινητο τους στο συνε07ειο
ια επιδ1000ωση, ενώ συστήνει
να απενε07οποιησουν τον
α αλλά σε δέκα χρόνια.
Συγκεκριμένα
κοίνωση της Επιτροπής ανα