Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φινάλε στον ayopo με ντέρμπι
σε Σαβάλια και Μανολάδα
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ FARGECO
Kivnon
γιο τον Αγγελο
EO1IMEPIAA ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ
ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΣΤΟ ΚΑΙ Τ
ΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ En
ΕΣΤΡΕ
ΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ITYPro-AMAAAAA
nep100mpa tin λιγό Epo κόστος
| επιτέλους κινείται
2EC3S
PREMIERA
11c #41-17
1 Ελαιουργία
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
ΒΑΣΙΑΟΝΟΥΑΊΣ
Διαθέτουμε χύμα πυρηνόξυλο
napaywync μας εοοδείας
2,756
2017-2018 άριστης no!ότητας
και Εένες ύλες
Tuan 65,00 ευρώ
TnA. 2621301930
PAEPIO
ΊΝΗΣΗ .*
MONO ME
. ΚΑΝΑΔΑ
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΒΑΜΕΡΙΚΗ
. ΕΥΡΩΠΗ
ΤΟ ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
garpoint-rervice
KAAAMATA: A.AOHNON 186
ΤΗΛ: 27210 22268-23319
26224 e3 2512 YPFOT HAIAA
THA 26210
27590
rio τις νορτινές αγορές σος ηροτιμηστε
τα κατοστηματο του νομού μας