Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Οικονομικό Επιμελητήριο: Αδικος ο υπολογισμός τόκων με τον μήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ napadu un 22/12/2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
«Λουκέτο» έβαλαν Πάνω από 15.000 βιοτεχνίες
Βορείου Ελλάδος
50.000 σ Την ανεργία
Πώς θα Πάρετε επιδότηση έως
€200.000 για ίδρυση τουριστικής ΜμΕ
«Ανοιξε» η συσία υποβολής αι Λειτουργιας Νεο
EATAT
Αύξηση 11,1%στον
τροτη ιομη ας
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Οι όροι και
ΟΙ Προϋποθέσεις. Τα όρια του επιλέξιμου Προϋπολογισμου.
Τον ΟκτώρΟΙΟ
Επιδότηση από 12.500 ευρώ έως
200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν
όσοι επενδυτές υπαχθούν στο νέο
Τέλος το χώμα ελαιολαδο στα
εστιατόρια από Τον Ιανουάριο
της Ίδρυσης οι ΕΣΠΑ Ες Νέων
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η δράση, συνολικού
Προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη)
120 εκατ. ευρώ θα «δέχεται» amp
σεις έως και ης 28 Μαρτίου 2018
(σ.σ. η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άρχισε στις 18 Δεκεμβρίου)
Σε σφραγισμένη συσκευασία θα διατίθεται το
ελαιόλαδο στους χώρους μαζικής εστίασης
από την 1η Ιανουαρίου 2018, και για τους παραβάτες Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 500
Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί σχετική ενημέρωση απότη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας αν και,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο κλάδος είναι έτομος και δεν θα ζητηθεί παράταση για την Προσαρμογή Του στα νέα δεδομένα
Η ρύθμιση αυτή είχε προταθεί στουπουργείο
Οικονομίας από τους φορείς της αγοράς, καθώς
έκριναν απαραίτητη τη χρήση στους χώρους
μαζικής εστίασης μη επαναχρησιμοποιούμενων, μικρών συσκευασιών ελαιόλαδου, Προκει
μένου να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του
εθνικού μας προϊόντος, όσο και η προστασία
των καταναλωτών
ετήσια αναστολή
ο φορος υπεραξίας
ακινητων
ΣτηΒουλήητρο ολογία
για την Προστασια των
Κατατέθηκε στη εκτέλεσης. Προκει- για τρεις εβδομάδες προκαλεί απλή ή 3 μηνών κατ
Βουλή ητροηολογία ται για τη ρύθμιση τους ηλειστη
με την
λέπεται αυτεπάγγε- ανάνε! ΤΟ Πράσινο διαδικασία (οι ηλεκ- άλλη παράνομη εισέρχεται και napλτη δίωξη σε όποιον φως, ώστε να τρονικοί θα γίνουν Πράξη ή Παράλειψη, αμένει σε χώρους
προκαλεί
σωματική βλάβη ή συμβολαιογραφοι εση αυτούς που ιασμού, Που διενερ- στηριασμών κατά
απειλεί
άλλη παράνομη σμούς στα Ειρηνο- ιδιώτες.
Πράξη ήπαραλειΨη δικεία. Υπενθυμίζευπάλληλο πλειστηρ- Tal ΟΤΙ ΟΙ Τελευταίο, Με την τροπολογία είται με Τις Προβ. ταράσσοντα
σωματική βλάβη ή ελάχιστο όριο, κατά
καλείται να σμους με φυσική απειλεί με βία ή περίπτωση), ono1ος
απλή συνεχίσουν
κανονικά), με εξαίρυπαλληλο Πλειστηρ.
διεξαγωγής
ηλεΓΣΕΕ:
Τι ισχύει για Τις αμοιβές στις
γιορτές Χριστουγέννων
Πρωτοχρονιάς
γείται κατά Τη διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης Τιμωρτη διαδικασία αναγ.
καστικής εκτέλεσης
διακόπτοντας ή διαTOU
αφορουν
διενερείται κατά τη διαδιδιε
a u T ε n a γ γ ε λ τ η
επομενες
κείμενη νομοθεσία
Ψήφιση της Tponoαυτών
σια αναγκαστι
νέστειλαν δίωξη