Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«ΜΠΑΪΡΑΚΙ» ΑΠΟ 49 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ

ΑΘΛΗ ΤΙΣΜΟ Σ

Θα «κυνηγήσουν»
µόνοι τους...

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4725/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΗΚΩΣΑΝ «ΛΑΒΑΡΟ» ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Μπακαλάρος:
Μιλάνε τα
αποτελέσµατα
ΣΕΛ. 25

ΣΕΛ. 18

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

«Μας διαλύουν
οικονοµικά»
ΣΕΛ. 9

43ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟ

Στο... κενό από
τον 3ο όροφο ΣΕΛ. 6
ΑΝΑ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Τσουνάµι
αντιδράσεων από βουλευτές και στελέχη
n Εκβιασµοί από υπουργούς

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΣΦΟ∆ΡΟ ΚΥΜΑ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΧΑΪΑ

ότι «εάν δεν ψηφισθεί η τροπολογία
για την ποινικοποίηση όσων παρεµποδίζουν,
θα πέσει η κυβέρνηση»
n Άγριες κόντρες και ένταση σε άτυπη
συνεδρίαση της Κ.Ο.
n Στο «χορό» και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ:
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

«Μάχη»
Τελευταίο
τριήµερο ελπίδων
ΣΕΛ. 5

µε το χιονιά
∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ:

Τα επίσηµα
αποτελέσµατα
ΣΕΛ. 22

ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Tους «έκαψε»
το σακάκι!
ΣΕΛ. 7