Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26949 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
σίπρας: «Προυπολογισμός
11ηανα απο το
ΥΠΟΙΚ νια νέα
εςοοο στις αΥορες
μετα την τριτη
τους θεσμούς»
ην έξοδο της χώ!ας από το πρό
γ!αμμα δημοσιονομικης προσαQμογης
τον Αύγουστο του 2018), παράλληλα με
την σταθε!ή αποκατάσταση της πρό
σβασης της στις αγορές και την ενίσχυ
ση των Qυθμών ανάπτυξης σηματοδοτε
ο προϋπολογισμός του 2018 που ψηφί
κά αποτελε
Ηδη, τα πρώτα επιτυχημένα τεστ εξό
ψεύτικα αποφθέγματα που
ομοΛΟγων το περασμενο χαλοχαιρι και το
swap, χαθώς και οι προβλέψεις για την
κής οικονομίας το 2018, δημιουργούν το
νος στον αρχηγό της ΝΔ
του στόχου αυτού. Προάγγε
Αλέξης
ισιοοο ια στο
τέτεια οχτώ ολόκληρων
Υερμανικο τυιο
απο την Ψηφιση
του εηηηνικου
τόνισε στην ομιλία του στην Ολομέλεια
υζητάμε τον π!ώτο προϋπολογι
του 2018, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί
σμό που κατατίθεται μετά από οκτώ χρόνια χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων δη
μοσιονομικων μετQων και ταυτοχρονα
τον τελευταίο μνημονιακό προϋπολογισμό που καλείται η Βουλή να εγκρίν
°επένδυσης
και τα πρώτα χρόνια, ταπείνωσης χαι α
τα κλειδιά των απο«Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση
για την εισαγιογη της ομυιας του Χ. Μητσοταχη, ειπε
φάσεων για την οικονομία
λπίδα για αΟΧή του τέλους στο
δ!άμα του χρέους» χα! ακτηρίζει η γερ
ΕΤΕπ: 85 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες νια
«Πρασινες» ενεργειακές επενδυσεις στα εΜηνικα νησια
201 απο την) ελληνικής
σε τορε
πορτάζ σημειώνει, «όπως δήλωσε
ο πρω
θυπουργός Τσίπρας, για τε-ΕΛΑ 3
αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της
χώρας, μεταξύ άλλων στα νησιά Κέφαλο
νια, Χίο, Λέσβο, Κρήτη, Μύκονο, Σάμο
Εύβοια, Λήμνο, Κάρπαθο, Ικαρία, Τήνο
και Ψαρά, χαι στην ηπειρωτική Ελλάδα
λάδα-χαθώς χαι την Χατασκευή δύο νέ
μεγαλύτερη χρηματοδότηση
που έχει υπά!ξει έως σήμεQα στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέ!γειας στην
Ελλάδα προχώσησε η Ευρωπαϊκή ΤΟάπεζα Επενδύσεων, συνάπτοντας σύμβαση
χQηματοδότησης δανείου ύνους 85 εκατ
σταθμό
ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
Αμεσες
στην Κεντρική Ελλάδα.
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στα
τέλη του 2019, η παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην Ελλάδα θα αυξη
θεί κατά 90 MW και θα συμβάλει σημα
στην Καρδίτσα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την απο
κατάσταση (repowering) υφιστάμενων
αιολικών πάρκων, μερικά από τα οποία
ευρώ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμ
Συγκεκριμένα, τη σύμβαση υπέγραψαν
εΠΊστημονικου
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπ
ργούν εδώ και περισσότερα από 25
ζας Επενδύσεων ο x. Nicholas Jennett, Α
ναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επιχεφαλη της Ομάδας Επενδυσεων για την
Ελλάδα, και από την πλευρά της ΔΕΗ Α
χρόνια χαθως και την χατασκευημιχρων
αιολικών πάρκων σε νέες περιοχές. Επιπλεον θα στηρίξει την αποκατάσταση δύο
σο και των ευρωπαϊκων στοχων οσον αφορά τις ΑΠΕ. Η μελετη χατασκευη και
λειτουργία των επιμέρους έργων ΑΠΕ α
ναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην ε
Προσωπικου
Προτεραιοτητα η ανανεωση
μενη διετί
Η επένταση της χρήσης ΤΕΑΛΑ
του τροχαιου ναικου
10οτάχ
μων-ενος στα
Άρτα (έργο Λου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ρου) και ενός στο Βέρμιο, στη Βόρεια Ελ.
ανανεώσιμων
πηγών
ολοκλή!ωση των σιδηροδρομικών
Σύμβουλος
για τη βελτίωση των υπηQεσιών της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συνδυασμό με την έλενση νέου τροχαίου υλικού, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, φίλιππος Τσαλίδης, κατά τη διάρκεια συναντησης με σημοσιογ!αφους
ων αποτελεί βασική προτεραιότητα
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματο
δότηση που έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα
η ΕΤΕπ για επενδύσεις σε ανανεώσιμες
Διμηνη Παραταση στην «κουρσα»
για τη ΔΕΣΦΑ
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η
ΕΤΕπ είναι ο σημαντικότερος χρηματοδό
Η προθεσμία υποβολής προσφορών για το 66% των μετοχών της ΔΕΣΦΑ πα!ατε
νεται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τις 16 Φεβρουαρίου, αντί για τις 22 Δεκεμβρίου που
είναι με τα τοΟινά δεδομένα. Πωλητές του 66% είναι τα ΕΛΠΕ (35%) και το Δημόσιο
της επενδύσεων σε ΑΠΕ παγκοσμίως
Η πρόσληψη 60 μηχανοδηγών τη νέα
χρονιά στην εταιρεία, σύμφω
Το νέο πρόγραμμα ανανεώσιμων πη
συνολικού ύΙους 114 εκατ. ευρώ σε μικρά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα