Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ!
έμπ ή
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5434 |
Τιμή φόλ: 0,15 €
BOATAIPOr
αθημερινη ε.pi μεριοα Kozavnc
«Παγώνει» ο φόρος υπεραξίας
στα ακίνητα
έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Σελίδα 16:
Γεώργιος Κασαπίδης Βουλευτής
N. Κοζάνης:
Με καθυστέρηση ενάμισι έτους
η Κυβέρνηση ανακοίνωσε
την προκήρυξη του Μ09
για τις ομάδες παραγωγών
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
Σελίδα 12
Τα νοικοκυριά με υΨηλέs
καταναλώσε1s ηλεκτρικού
ρεύματ0s θα ωφεληθούν
από την αλλαγή
Kovns Ωφέλεια
Που Προβλέπονται με
την τροΠολογία nou
κατατέθηκε x0es στη Βουλή
ΕΠΙΚίνουνοι νομοί
για obnynon στην Ελλάδα
Πού βρίσκεται η Κοζάνη, τα Γρεβενά
η Φλώρινα και η Καστοριά
Σελίδα 18
Β' Μπάσκετ Ανδρών
Ούτε τώρα
Δρόμος
Σελίδα 11
τακατάφερε η Ελίμεια Αγάπης
Σελίδα 24 | 22 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
11:30πμ.
Πορεύεται
βάσει UKEDIOU
Σε ανύποπτο χρόνο, εγκαίρως και επανειλημμένως είχε επσημανθεί-από αυτήν εδώ τη στήλη
τουλάχιστον-ότι η κυβέρνηση Συρανέλ μαζί μ
τα συστατικά της στοιχεία, τα κόμματα που τη
συνιστούν δηλαδή, θα κάνει τα πάντα για να
κρατηθεί στην εξουσία. Και εναλλακτικά, για να
κρατήσει αρκετές δυνάμεις, ώστε να αντεπτε
θεί καινα επανέλθει στον επόμενο γύρο. Που
φροντίζει να διεξαχθεί σύντομα,
Ο Δρόμος Αγάπης
περιλαμβάνει τη συμ
βολική διαδρομή, από
την πλατεία ΣΚΡΚΑΣ
Προς Την Πλατεία
Νίκης (κεντρική πλα
τεία) και σ' αυτόν θα
συμμετέχει πλήθος
μαθητών των σχολικών μονάδων της Δι
εύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκ(δευσης Κοζάνης
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 9