Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρομά αφαίρεσε όλα
τα ηλεκτρονικά είδη ano
σπίτι στις Αμύκλες >σελ 7
| Στην Καρδίτσα κόντρα
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
«Χριστούγεννα στο χωριό
Βαμβακού Λακωνίας >σελ. 10
| των παραμυθιών» στη
στην Αναγέννηση
σήμερα ηΣπαρτη >σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 ΔεκεμΒρίου 2017 |Έτος 22-1 Αριθμός 5304 | Τμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mail:infoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Αναλυτικά όλες οι δράσεις και οι ενισχύσεις για τους δικαιούχους
ομάδες έρευνας
για τον εντοπισμό
της Ηλιάνας
«Πέφτουν» 31 εκατ. ευρώ
στη γεωργοκτηνοτροφία της Πελίσου |από τον Ασωπό
I Περιοχές Που
αναζητείται η 26χρονη
Ακαρπες παραμένουν οι
έρευνες για τον εντοπισμό της
26χρονης Ηλιάνας Σταμαδιά
vu non a Είται από τα
| ξημερώματα της περασμένης
Πέμπτης [1412), όταν και
εΕοφανίστηκε αηό το anit, της
Από 21/12/2017 έως 2/4/2018 η υΠοβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης
Την Προκήρυξη τ ον Σχεδίων
Βελτ σης στο γεωργικό και
Κτηνοτροφικό τομέα, ΠροϋΠολογισμού 316εκατ. ευρώ), ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Bayγέλης ΑΠΟστόλου, από το Βήμα
της 4ης συνεδρίασης της Επιτροηής Παρακολούθησης του
ρογράμματος ΑγροτικήςΑν
πτυξης 2014-2020. Οπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο
υπουργός με τα σχέδ α Βελτίω
σης θα ενισχυθούν σημαντικές
επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα., με έμφαση
στους νέους γεωργούς και με
Προτεραιότητα τους κλάδους
της κτηνοτροφίας και ιδιως της
αιγοπροβατοτροφίας των ona_
ροκηπευτικών, των θερμοκηη ακών εγκαταστασεων και τον
ανθεκτικών καλλιεργειών στην
κλιματική αλλαγή.
Σύμφω να με την Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την uno8ολή Προτάσεων στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα un°μέτρα 4.1.1 και
4.1.3ΙΣχέδια Βελτία0ndo συνολικός ΠροϋΠΟλογισμός των
δρ σεων ανέρχεται στα 316
εκατ. ευρώ. Ειδικά για την Πελοηόννησο το συνολικό Ποσό
εηιχορήγησης ανέρχεται σε
31.33 1.445 ευρώ nou αναλύοται σε 29.264.958 ευρώ για τη
Δράση 41 και σε 2066487
ευρώ για τη Δράση 4.1.3. Hneρίοδος unoB0λής ηροτάσεων
είναι από 21/12/2017 έως και
2/4/2018. Η αίτηση στήριξης
υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο
φυσικός φάκελος κατατίθεται
στην οικεία ΔΑΟΚ.
στον Ασωπό Λακωνίας Μι
| λοντος σε τηλεοπτική εκ
ΠΟμηή,naδελφή της Ηλιάνας
ανέφερε ότι nav
Ηλιάνα μπορεί να Βρίσκεται
| σε Περιοχές όηως η Σηάρτη.
η Τρίηολη ή ακόμα και σε Πόλεις της θεσσαλίας, όΠως n
συνέχεια σελ 9
Για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των μνημείων της περιοχής
Η χαρτογράφηση του Ταϋγέτου
σε μια περιβαλλοντική μελέτη
Λάρισα και ο Βόλος.
Επίσης, σύμφωνα με ανάρ
τηση στο Facebook, undp.
χουν βάσιμες un0φιες ότι η
26χρονη μπορεί να έχει βρει
καταφίγιο σε κάποιο μονα
στήρι. Οπως αναφέρεται στη
Καθολικό αίτημα κατοίκων των «βορείων δήμων» προς τους αρμόδιους φορείς
τη σύνταξη και υλοποίηση πε- αναγνωρισμένη-χλωρίδα και Επίσης, αίτημα φορέων και καρδαλλοντικής μελέτης nou navi6a του όρους. ζητούν εκ- τοίκων είναιη διάουση και ανάαφορ τον ορεινο ό κο του Tau- noocono1 των Περιοχων τον δει η τον αρχαιολογικων καθώς και nava καιοτητα της
γετου, μέσω της ono ας θα ανο «Βορείων δήμων» της Λακω χώρων του Βορειου Το του τουριστικ ον δει η της ευρύ
δεχθεί η σπάνια-και διεθνώς νίας
στη θέση "Αγ. Παντελεήμονος»,
τα ορυχεία Σπαρτιατών κα..
σχετική ανακοίνωση. «επειδή
ενδέχεται σε απλή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους
| [σσ μοναστήρια, να μην μας
αποκαλύψουν ότι είναι σε ένα
εξ αυτών, αφού η Ηλιάνα
είναι ενήλικη, Παρακαλούμε
θερμά όΠοιον διαμένει κοντά
σε Kanduo μοναστήρι να μετα.
θεί ο ίδιος σε αυτό. προκειμένου να διαπιστώσει εάν
όηως η αρχαία αμαεηλατη οδός
τερης περιοχής συνεχεια σελ. 8
CHRISTMAS MAGIC
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΚΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ
έξιοθεν αυτού Βρίσκε
COFFEE ISLAND RNOPnn0ΥΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΕΡΙΑ
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΞΕΧΝΡΙΣΤΟ.
Σπάρτη, Λυκούργου 98
Τηλ. 27310 96202
Φράγματα
στην Κύπρο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα