Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
EY: 33η η Ελλάδα σε ελκυστικότητα για επενδύσεις ΑΠΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 21/12/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Βαρύ το κατηγορητήριο
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
TAMA INI
Προφυλακιστέοι 11 κατηγορούμενοι στο σκάνδαλο Του ΟΣ
Ανάμεσά τους και 8 υπάλληλοι του Οργανισμού
Το πρόβλημα του κατακερματισμένου κλήρου και η σημασία της τυποποίησης
Πώς ελαιόλαδο, μέλι και κρασι
Η Ρώμη moon
θα κατακτήσουν Τις διεθνείς αγορές
προορισμος
των Ελληνων για την
Πρωτοχρονιά
Ειδική έρευνα του ΣΕΒ με Διεπαγγελματικές οργανώσεις
των Τριών Προϊόντων καταθέτουν δέσμη 15 προτάσεων
για την τόνωση των εξαγωγών. Το πρόβλημα του κατακερματισμένου κληρου και η σημασια της τυποποιησης
και της δημιουργίας κοινού σήματος Ποιότητας.
Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
«Ελαιόλαδου & Ελιάς», «Μελιού &
Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης»,
Χατζηθεοδοσίου: Βαρύς ο λογαριασμός
της κυβέρνησης για τα ανασφάλιστα
Προχώρησαν σε ου» η ωοβ ΣΕΒ
Προχώρησαν σε μία πρωτοβουλία
συνεργασίας και προύθησης κοινών
θέσεων για τη στήριξη της αγροδια.
τροφικής αλυσίδας και ειδικότερα
των προιοντων υψηλής αξίας nou
Παράγονται από την ελληνική γη,
όπως εναι το λάδι, το μέλι και το
Του Προβλήματος είναι βαρύς.
Δεν am°λογείται στους κυβερνώντες η επίκληση διάφορων προσκομμάτων και κανένας λόγος ώστε να μη
φέρνουν αποτέλεσμα σε αυτότο χρόνο, φλέγον και
επικινουνο φαινομενο
Με αποκλειστική ευθυνη τους δεν προχώρησαν οι διασταυρώσεις των βάσεων δεδομένων με στοιχεία
κυκλοφορίας οχημάτων, διότι εντοπίστηκε -όπως
ισχυρίστηκαν-κενόστην μηχανοργάνωση των υπηρεσιών Που κρατούν τα στοιχεια αυτά, οπότε και
προέκυπταν λάθη
Νέα Παρέμβαση του Ι. Χατζηθεοδοσίου για το θέμα
τών ανασφάλιστων οχημάτων. Οπως ανέφερε. Χωρίς
λύση στο θέμα τών ανασφάλιστων οχημάτων εκπνέει
το 2017, με ς ευθύνες της κυβέρνησης να διογ_
ι επικίνδυνα
Η χρονοτριβή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αναδεικνύει
ένα τεραστιο έλλειμμα Που κάποιος ή καποιοι
οφείλουν να αναλάβουν. Τα ανασφάλιστα κυκλοφορουν ανεμπόδιστα, διογκώνονται και συνθετουν ένα
κοινωνικό και οικονομικό Πρόβλημα. Ο λογαριασμός
που χρεώνεται στην κυβέρνηση για Τη συντήρηση
Εκπτωση
στα ακτοπλοϊκά
για εκπαιδευτικούς ενόψει
IND 100
Ένας ακόμη κύκλος σεμιναρίων επικεν- τη
σεμιναρίων επανα- τρώθηκαν σε θέμα- συμφερόντων, την Επίσης, στο Πλαίσιο αξιολόγηση των
Πιστοποίησης μελών τα σχετικά με ΤΟ Προστασία ευαίσθη- των σεμιναρίων οι αναγκών Του ασφαΤου ΣΕΜΑ, Που διο- Προφίλ και Τα χαρ- Των Προσωπικών εισηγητές ανέλυσαν λισμένου, σε μεθόργάνωσε ο Σύνδε- ακτηριστικά των δεδομένων και Την ζητήματα που αφο- δους και τεχνικές
σμος αυτή τη φορά α σ φ a λ ι σ T 1 K ώ ν Πρόληψη της νομι- ρούσαν στην ανά- Πωλήσεων, όηως
σε συνεργασία με Προϊόντων, αλλά και μοποίησης εσόδων πτυξη Των ατο- και σε θέματα οργατην ΑΧΑ Ασφαλιση. την ισχύουσα ασφ- ano εγκληματικές μικών δεξιοτήτων νωσης
κή, ολοκληρώθηκε αλιστική νομοθεσία δραστηριότητες, και ικανοτήτων για διοίκησης αλλά και
με επιΤυχια, συμφωνα με σχεΤΙκή ανα- ενημέρωση και στασία Του Πελάτη επικοινωνία με Τον χρηματοοικονοκοινωση
συγκρουση
ανάλυση
Ποίησης μελών ΤουΕΜ
σε συνεργασια με Την AXA
Συμβούλιο
Νομοθετικές Προτάσεις
Κομισιόν για τη διακίνηση
εμπορευμάτων στην ΕΕ
έμφαση στη
αλλά και Την Προ- την an°τελεσματική σε γνώσεις επί
εξυπηρέτηση του και όλων των μερών πελάτη και την μικών θεμάτων
πελάτη, την κανονι- μιας συναλλαγής εξυπηρέτησή του,
Οι εισηγήσεις των στική συμμόρφωση, από απάτη
στην αναγνωριση,