Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Στριμωγμένοι» 01 χαταθέτες του εξωτερικού
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5128 Πέμπτη 21.12.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ξεκινά άμεσα
ου ιαραχης.
ΕΜηνογερμανιχο:
η αξιολόγηση
Μείωση ΦΠΑ για οίκους ευγηρίας και
μονάδες φροντίδας ατόμων με αναπηρία
Συγκρατημένη αισιοδοξία για την
πορεία της οικονομίας
των προσφο
Cyta Hellas
Ολοκληρώθηκε η δεύτεο
κλησης επενδυτών για τη
Cyta Hellas, με την κατάθεση
προσφορών από τις εταρείες
Vodafone-Panafon xau Wind
, συμορωνα με αναχοίνωση της Cyta Hellas
EFX1να αμεσα η αξιο
τον προσφορών, στο πλαίσιο
διαφάνειας και ακεραιότητας που ήδη χαραχτηρίζει
τη διαδικασία διερεύνησης
επενδυτικού ενδιαφέροντος
σημαντική
ια οπου
ηποτε
τοποθέτηση τπαρξεα επισημη
ΥπουΟΥείο Εργασία
Foodlink: Στο 31,51%! Ήτελική ρύθμιση για τις
η συμμετοχη του
εισφορές στους «τίτλους
Κατατέθηκε η τροπολογία για τη
διαδικασία με την οποία θα
πληρώνονται εσ p00ές 26,95%
για τα εισοδήματα από τίτλους
κτήσης και οιουθμίσεις που πεοιλαμβάνει επιβεβαιωνουν Να
σημειοθεί ότι δεν έχει αναδρο
μική ισχυ Με την τροπολογια
αντιμετοπίζετα ή απωλειαχρο100.000 μετοχές της εταιο- νου ασ άλισης καθάς, για παρείας συνολικής αξίας αστατιχα που αφορούν σε
συμβάσεις οι οποίες θα χαταΤην ίδια ημέρα η A. Mamalis | Οτι ονται απο τη δημοσιευση της
προβλεπόμενης σε αυτην Υποπαραστατικού μήνα.
Στις περιπτώσεις που από τη
σύμβαση προκύπτει καθορισμέ
νος αριθμός ημέρας/ημερών
απασχόλησης και μέχρι έναν
π ηρη μηνα ως χρόνος ασαλι
σης θα λαμάνεται η ημέρα/01
ημερες που καθορίζονται στη
συμβαση Στις λοιπές tegπα)σεις, ως χρόνος ασιαλισης
λαμβάνεται το πηλίκο της καθα
ρης αξίας του παράστα τιχού δια
του ποσου που αντιστοιχει στον
κατοτα το βασικό μισθο άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετη, οπο
FDL GROUP
H Foodlink αναχοίνωσε ότι ο
x. Αχιλλέας Μάμαλης (Διευθυνων Συμβουλος) πουλ σε
την Δευτέρα 11/12/2017
Το θεμα του πολιτικου κοστους και οι λεπτες ισορροπιες
ΑΟγω του μεγέθους της κρισης διατηρεί αμεταβλητο τον
αριθμο τον εντολιον διακοπών ηλεκτρο οτησης στους οφει
λετες. Oterutuoecon v toetatuVhepte00εομών της
ΔΕΗ και στην απελευθέροση της αγορας ηλεκτρικής ενέρ30.940,00 ευρώ
Διαχρονικος και διακομμα
τικός αναδεικνύεται ο φόβος
του πολίτικου κοστους των και οι απΛήρωτοι
διαχοπών παροχής ηλεκτοInvestments LID (συνδ
της δημοσιας επιχειρησης
από το 2014 χαι μετά, οπότε
συνο- Ι-Οι ασ4αλιστικές εισ4ορές για
κύρια σύντα η και υγειονομική
περίθαλι η συνολικού ποσοστού
ονται επί τη
καθαρης αξίας του πιοαστατικου, μετα την αφαιρεση του
φορου και άλλον επιβαρύνσεων,
Οι εισφορές θα παρακρατουνται
από τον εκδότη του παράστατιnou κατά την εκδοση του και θα
αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου της εχδοσης του
σμοί έχτινάχθηκαν στα upm
Σημειώνεται ότι η νεα ρύθμιση
αφορά στις περιπτώσεις ΕΧδοσης παραστατικου για το οποίο
έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα
απο τη 000 0 ική νομοθεσια
και σε καμιά περίπτωση δεν
α4ορά περπτώσεις προσώπων
για τα οποία, με βάση τα πραγ
ματικά περιστατικά, αποδει
νύεται η παροχή εξαρτημένης
εργασίας.
στους oqEl
οφειλετε
ανωτερο
ποσοστό
Μαμα η επί του μετοχικου
κεφαλαίου της εταιρείας
ανέρχεται, σε 31,5144%, ήτοι
οοοτηοη
της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00%, οπως
προκυπτει απο τα στοιχεια το ματι.. στις διοικήσεις της
τον σχετικον εντο ον α εταιριας, ωστε να μην προκαι της πορείας του ύψους βαίνουν στην αποσύνδεση
26,95% θα υπο ο
υφεσης, σιωπηρα κλειναν
Οι προϊστάμενοι υπουργοί
και ιδίως τών νοιχοκυριά)ν
και ττ