Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

0-0: Το Αίγιο
«φρέναρε»
τον Αρη
Α’ ΕΠΣΑ:
Τα διπλά...
γιόρτασαν

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΠΗΡΕ 0-0 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Έµεινε όρθια,
αν και «λειψή»
ΜΕ «10» ΑΠΟ ΤΟ 8’ ΛΟΓΩ ΤΗΣ Α∆ΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ

ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

∆ίδυµο
αλλοδαπών µε
«µακρύ χέρι»
ΣΕΛ. 7

ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4724/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΒΡΟ

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ 96-78 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

«Έµπαζε»
από ...παντού
η άµυνα
του Απόλλωνα

Έφυγε
η «ψυχή» της
πλατείας Νόρµαν
ΣΕΛ. 20-28, 38

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1.000 ακίνητα
στο «σφυρί» από τις εφορίες

n Κατά χιλιάδες θα συνεχιστούν
και οι κατασχέσεις λογαριασµών

n Πάτρα: Σε δύο µέτωπα η «µάχη» n Τροπολογία της κυβέρνησης: Ποινική δίωξη
κατά των πλειστηριασµών
και αυτόφωρο σε όσους παρεµποδίζουν ΣΕΛ. 5

ΕΜΠΟΡΟΙ: ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

∆εν φθάνουν τα χρήµατα...

Αίγιο: Αργία και
εθνική γιορτή η
26η Ιανουαρίου

ΣΕΛ. 18

∆ΕΗ: Τι αλλάζει
στους λογαριασµούς

ΣΕΛ. 38

ΣΕΛ. 4

ΤΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΝ:

Επιτήδειοι
διενεργούν
εράνους-µαϊµού

«Παγωµένη» η κίνηση

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 38