Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 20.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5937
Οι υποχρεώσεις των τραπεζών
Νέο τοπίο στις ανέπαφες πλήρωμές
Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το καθεστώς-πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα»
10εμιέρα για τον βΊκύκλο του Αναπτυξιακού όμου
Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το καθεστώςπρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα».
Πότε ενεργοποιούνται τα υπόλοιπα και πώς
κατανέμεται ο ποοϋπολογισμός. Πόσα δίνονται για αμεσες ενισχυσεις χαι ποσα για φοροΕπιμένει ο
Φίλης για
οριζόντια
νομοθετική
προστασια της
ΚνοιαΟΧία των συναλλαγών
μέσω POS
Με το προγραμμα-καθεστός της «Γενικης Επιχειρηματιχοτ- Οριζόντια νομοθετική προ
ητας» ενεργοποιηθηκε η δεύτερη q αση του νεου αναπτυ 51αχού στασία της ποοτης κατοικιας
νομου (v. 43992016). Ήδη από την περασμένη Παρασκευη οι επιμένει να ζητά ο βουλευτης
ενδιαΤερομενοι μπορούν να υποβάλλουν πς αιτησεις τους γιοΊ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης,
ull1α, ενω εντος της εβδομάδας αναμέ- δημιουργώντας ποόβλημα στην
υπα πο°γράμμα- κυβέρνηση για την οποία οι
ΜΜΕ». πλειστηριασμοί εξελίσσονται
το συγκεχριμενο ποο οα
νεται να ανοι-ει χαι η
τα-καθεστώτα και ειδικότερα: τις «Νέες Ανε84ρτητες
σε εξιιοεπκά ευαίσθητο και
τις «Ενισχυσεις Μηχανολογιχου Ε οτασμου» οαι τις «Επενδόσεις Μείζονος Μεγέθους».
επικίνδυνο θέμα. Η συμφωνία
κυβέρνησης-τραπεζών, τη
σημασια
νέου σήμερα ο Αλ.Τσίπρας
χατά τον κ. Φίλη-χου
δεν αρκεί για να προστατευθεί
επεχταση φλης(κατά ειρήνηζήτηση
Έρέννα για πρόβλήματα στη
διάθεση πατατών Νάξου
εις βά00S παραγωγών
ς κατά της συζήτηση
Προϋπολογισμού 2018
έθεσε και ζητήματα ρύθμισης
χρεους και συμφωνιας για τη
τον πλεονασμάτων τα
υποστηρίζο
Η αύξηση των συναλλαγών με πλαστικό χρημα έχει
οδηγήσει στην (ούτως ή άλλως υποχρεωτική πλέον) εγκα
τασταση τέρματικων Pos οχι μονο σε καταστηματα,
αλλά και σε ελεύθε
νούντα δοχεία», τα POS χαι οι χάρτες λειτουργούν
συμπληρώματικά και πολλαπλασιάζονται ταυτόχ
την αύξηση τις χοήσης τους από τους καταναλοτε
τας ότι δι
Ενδεχόμενα προβλήματα
στη διάθεση των πατατών
χειμερινής καλλιέργειας εις
σει στις 21 Δεκεμβρίου 2017
για να εξετάσει, λόγω του
κατεπείγοντος κατά τη διαασφαλιστικών
μέτρων, τη σχετική εισήγηση
της Επιτροπής για το αν
καταστρατηγειται ο ανταγωνισμός στην αγορά πατάτας
απο τα μνημονια ειναι επισφα
ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν προσέξει
κινησεις «κινουν υουμε να την
έρους επαγγελματίες. Σαν «συ
των παραγωγών δικασία των
τάλληλες
ηανει
της Νάξου όσο κα. τον καταναλωτών, αλλά και στην
xτος, διαπιστώνει η Επιτροπή
πάθουμε» όπως οι προηγούμεόπιος
1 ] να την πάθουμε ό
κομπάρσος που νόμιζε ότι θα
Χαρακτηριστικά, το σύνολο των τερματικών σήμερα
ανάχια, !
στόχο να φτάσει τα 600.000 POS στο κλείσιμο της χρονιάς, καλύπτοντας πολύ περισσότερα φυσικά ή ηλεκτροVi
συμπεριφοράς της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρι,σμών
τον από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
,ποδυθεί τέλεια το πτώμα.
Όπου κομπάρσος,
Αντώνης Σαμαράς χαι Ευαγγε
Εταιρ
(ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) που δρά
ολομέλεια της Επιτροπής στηριοποιείται στις συγκε
εία (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ)
τέλεια η
τηριστιχά ο Ν. Φίλης
ιμού θα συνε