Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26947 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Κοινοπραξία
EBRD Πρα την
ελληνική εταιρεία
ανάπτυξης
ακινήτων Dimand
To ταχύτερο να αποκατασταθεί η
ρευστότητα στην οικονομια
Συνάντηση Τσίπρα με την Ενωση Τραπεζών: Ζήτησε να σταματήσει η
διαρροή ψευδών ειδήσεων ότι κινδυνεύει η Πρώτη κατοικία
χρηματοδοτούν το έργο
ανάπλασης στο λιμάνι του
Πειραιά (πρώην βιομηχανικές
ενκαταστα σεις
της «Παπαστράτος»)
σία σε αυτή τη φάση, η
H EBRD συμμετέχει σε κοινοπραξία με
ισεέργα αναα ξενοδοχεία πόλης και τη φοιτητική στέγαση
Σε πουτο στάδιο, η κοινοπραξία θα προχωρήσει
ο φράγμα του 4% και αυτό
κρίσης. Είναι ώρα να βάλουμε πλάτη
οιχονομία) να μεταφραστεί-πέρα α
τον πρώην βιομηχανικό χώρο της «Παπαστράτος»
οποίο θα ακολουθεί τα υψηλότερα
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας
ο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για
ό τους αριθμούς
ους και τις στατιστικ
)τους και στη μεσαία τάξη
Η EBRD συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35%, ενώ η Dimand, μέσω της θυγατρικής της
εταιρείας Arcela Investments Ltd, με ποσοστό 65%
Η Dimand είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείε
ανάπτυξης ακινήτων και παροχής κατασκευαστι«Ο
ρικό, μη πληρώνοντας τα χρέη στις τράπεζες»
α γίνει προσπάθεια να ενημερώσουμε την κοινωνία για το τι ακριβώς κάνουμε και να σταματήσει
ποπορεία της οικομπόδια. Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αποκατα
εμποδίζει π.χ. ένα νέο ζευγάρι να οραματιστεί ένα
στιγμήυφιστάμεθα αυτ την αδυναμία εκπλήρωσης
ενός ρόλου τυν τραπεζών, κρίσιμου για την οικονομέλλον,να στήσει τη ζω του γιατί οι τράπεζες δεν
ανταπεξέρχονται σε αυτόν τον ρόλο και αυτό πρέ
χονυπη Εσων στην Ελλάδα
Η Sabina Dziurman, Επικεφαλής της EBRD για
των νοι xoxue
ματικο να αντιμετωπισουμε
υπηρέτουμενων οανει0JV
«Θέλω να σας ζητήσω» είπε
«να ωσετε προτεραι
ε χαριστημένοι από τη συμμετοχή μας στην εν λόγω
σύμπραξη με την Dimand, κύριο χαρακτηριστικό της
εαπό τα 2EAM
Μόνο τα «κόκκινα» δάνεια απασχολούν
το τραπεζικο συστημα
Η αντιμετώΠιση τους Βασική Προτεραιότητα για το 2018, αναφέρει η ΕΚΤ
H Specialty Food
Association στην
Ελλάδα διαμέσου του
επηρεάζουν την κερδοφορία,
οεποπτικόςτα μη εξυπηρετούμενα
Τμήματος TradeUSA
του ΕλληνοΑμερικανικού
Εμπορικού
Επιμελητηρίου
4. Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν π
πλές διαστάσεις κινδύνου
ζες θα συνεχιστεί
τον στρατηγικων για τα Μ ΕΔ, στον έγκαιρο σχημα.
σαγωγή του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνούς Ιροτύπου Χ0ημα
ρει η ανακοίν
ηφθεί σειρά εποπτικών πρώτο
βονΚΤ. Επιτλέον, η ομάδα δράσης για τα ΜΕΔ θα συ2018, όπως ανα(έρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΤ
χίσει να στηe1ζει Μεικτές Εποπτικές Ομάδες
ων χαι στον εποπτιεποπτεία θα κινηθεί με ά
μογή αυτών των πρωτοβουλι
5ονα τέσσερις τομείς προτεραιότητας.
ό διάλογο όσον αφορά τ
Μετά τη δημοσίευση του εγγράφου της ΕΚΤ μ
κός κίνδυνος συνεχ
ι να αποτελεί
σημαντική εποπτική προτεραιότητα για το 2018 . Αριστι
Οι προκλήσεις των τραπεζών νια το 2018
Η μείωση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τις
γράψαν η Specialty Food Association στην Ελλάναέχεια θέματα Μ ίκτυποσια που μπορει τελικά
νικού Εμπορικού Επι
κρατικές ενισχύσεις σε κεφάλαια ίσος η Βασικότερη Πρόκλη
γήσεις προς την οικονομία. Τα υψηλά επίπεδα των
1.Χατά συνέπεια,
πιστώσεων προς τα νοιT,
χώ0ιον τράπεζιχού συστήματος με δυναμιχούς Qt θμούς στις πραγματικές τραπε ικές ε07ασίες, με έμφαση
τη χρηματοδότηση της πράγματικής οικονομίας, εχφράζουν επιτελικά στελέχη τραπεζών. Η αισιοδοξία
αυτή βασίζεται σε πQαγματικά δεδομένα και νούμερα
στούν οι εξαγωγών Ελληνικών τροφίμων στις ΗΠΑ
δρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού ΕπιμεΣήμερα, οι συνολικές πωλήσεις της αμεραανικοκυριά και τις
ΜΕΑ είναι επομένως σημαντικ
Καθώς διάφορες
Η πρόσφατη αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και προέδρου της Eurobank, Νικολαου Καραμούζη, δείχνει τις βάσεις με τις οποίες ξεκίνα το 2018 για το ελληνικό TQaTECoo
σύστημα. «Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες e ευοτότητας
18η Τραπεζική Εποπτεί-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα