Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
Η εποχη
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα Της Avaveurung Αριστεράς . Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017-App 1374-26
M. Μπαλαουρας: Καλύτερα
ερασιτέχνες, παρά
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ
Αδιέξοδο
inum υψηλού κινδύνου
σαν και σας!
Του βουλευτη ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
Η προστασία της πρωτης
κατοικιας και η τρίτη
Penoptaz του ειακού συνεργάτη
Προσφυγικό και κοινωνικός πυλώνας διχάζουν την "Ενωμένη Ευρώπη"
Η ΔΕΗ μετά
την τελευταία συμφωνία
Αναλυση του Νικου Καϊμάκη
Η συζητηση για τα δύο κα τα ζητήματα not, anacr Ολησαν τη
σύνοδο κορυφής της ΕΕ το mpoo puyiKO Kal η εφαρμογη roo
σο amo τον rmitpono A. Alpapanouko όοο και and tow AA Tai,
npa, αλλά και ηνέτες άλλων χωρών όηως η Ολλανδία ή η haua
Πολων ο Τσεχίας και Ουν αρίας να μην anor o ramy unioστοση ηροοούνον.
σε θετική αποληξη cfamac της cmpovrc
μεταξύ των κρατών-μελων η ono a ametAEt μκ asuto a υψηλού
Στη συνέντευξη Τύπου nou napoXupn0ε ο έλληνας "peoen.
moupV0ς Αλ. Tainpo5 μετά τη λήξη της συνοδοο rmon μανε το
Ο Νι. Τουσκ μιλώντας να toetua umom ult niem ura
κή «να ανακοινωνονται μέτρα. Xe pic να qp ο τίζουμε να ro ap 10στούν". Παρότι η Πρόταση της Ελληνικής πλευράς να συμπεριληΑεί στα oupn|εράσματα της συνόδου σχετική μνεία υΠοστηριχθη
κε τόοο ano την Κομισιόν όσο και από Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία
ruvoixa ano τη ΓΕρμανία, η Kaτάληξη ήταν να μετατεθεί το θεμα στη σονοδο του ηροσεχούς
Μαρτίου όπου η Κομισιόν δεσμεύτηκε να rnaveen ir novaστη Αυαρίδα της ragas
onov όοο και η έτες no h w upan prta tow ontw w και της
rερμανίας,
ται και η arhopoon erri κρίσιμων ητημάταν με r.δική RAtoil
φία γιατί δεν μη0pti να μαέχουμε στην ΕΕ αλά καρτ, drec ro,
vtoe ο έλληνας npututtoupyoc, ή να έχουμε agspec nou
owpOo ό.ntote apert an ότην ΕΕ, orec χαρακτηρσυκά ft
ne ο ολλανδός npo0urtou pycie Mapk point.
ότι στις ουνοίκες της ΕΕ προβλέπι
για Την κίνηση Τραμπ και
Η Βρετανία σε Τροχιά
ητυας αποχώρησης
Ρεπορταζ Της Μαρίνας Πρεντουλή
Ακόμα πιο δυοοίωνα ήταν τα τραγματα ως mos το mpoo puys
κο. Αν και ο πρόεδρος του Ευρω man ου Συμβουλίοο Ντόναλντ
Τουοκ υηοχρεάδηΚΕ να δ1opeu,σει το σημείομά τον Προς τους ηvetes uuv κρατών μετά το χαρακτηρι°po τοο ως anap6EKTou τό.
τασης νια μεταρρύθμιοη των συνοηκών δαν φαίνεται να προχωρά,
η ΕΕ napoond taa entiva aoutata διχααμένης ομαδας κροτώνσε ζητήμ ta KPioua na to μέλλον me akoga karya m v
Παρξη της.
Αντζελα Ντέιβις: Μέσα
ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ
Το μετέωρο βήμα
ενός λαού
Οι εκλογές της Ερχομενης Πέμπτης στην
Καταλονία δενπρανυρχομενης ηεμπτης στην
Καταλονία δεν πραγρατο
κες κανονικα τητας. Εν μέσω ηεριστολής noALT ΙΚών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με noλίΤΙκους ηγετες κρατουμενους εκτός lonaviac, με τον ioneavIKO εθνικισμό ζωντανό και
με την opiOTEpa σε αμηχανία ο καταλανικός
λαος καλειται να συμβιβαστεί με την ήττα
1ης προοηάθειος για ανεξαρτησία και την
αβολη υποχώρηση Των διεκδικήσεων Του.
Η απαίτηση
της δικαστικής
-nantinagrom Τωνδιεκδικήσεων Του.
εξουσίας να
αυτοελέΥχεται
της Ιφιγένειας Καμτίδου.
PenopraZ Του Σηβεν Φορτι στις σελ 16, 1 7
Τασία Χριστοδουλοπούλου:
Η προτασηΤουσκ ενδεχομένως
λειτουργεί ως "λαγός
ΜΝΗΜΗ
ΚΟΠΟίησε τα βασικά σημεία της
26492017 ατόφασης της ΟΑΟνα διευκολύνει την άσκηση καλοηροαίρετης κριτικής, στις
κρίσεις του Ανώτατου
ρίου νία το marv έσχες. ΠροΖόαν Μένα Αρκα:
μια rinnooconnuire i
α απομακρυνθουμε
τοβουλία, καθώς η Ένυση tnew
από την πολιτική Των μπλοκ
Σπύρος Ασδραχάς:
Το ελληνικό παράδειγμα
μοκρατικό Πολίτευιμα, ότι δηλαδή οι δικαστικές a ιοφάσεις
KOtrpa ανηΚΕίμηνα του δημοΣελιδα 17 είναι καθρέφτης των
Η ιδεολογία του καθενός
φαίνεται στην πράξη
προβλημάτων της Ευρώπης
Στη μνήμη του αριστερού ιστ0pooo nou
όντας επιφορτισμένα με την
Συνεντευξη με τους Αναστάση Πινακουλάκη
και ΣτέυΡανο Παπατρέχα
ioou ύουμε μια χαρακτηριστική
τωνθεμελιουδώναρχυνοημονή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Σελίδες 30, 31
Σελίδα 25