Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28. AP ΦΥΛΛΟΥ 1.357 .
Δ. Κουσουρής:
ΗΧρυσή Αυγή
στο πλάτης ΕΛΑΣ
Μεγάλες δυνατότητες
ανώτερα καθήκοντα
γιατην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Η ΕΕ
στηρίξετη Λιβύη
τον δουλεμπόρων
Η αϊκή Πάλη θα μας
Υαλει απο το μνημονιο
οδρόμο το
αγιονα έδειξαν οι χυλο
rcantprinot, διαλ
po ridix στο μέρος ansto
λεμμένο αιματηρο ne
δεν προχωρούν άλλα.rvay
ην αστυνομική npo τοσία για να ανοίξουν τα
δέχονται ot Εργαζόμενοι, με με.
Υάλη Ευθύνη του αστικοοιημέ
Πετ να fpBouv στη βουλή. eitr λί
καταστήματα που
σπάνε την κυριακάτικη αργία
Οήτησε ο ΣΕΛΠΕ, Ο σύνδεσμος
oont. Loo depoi anax o apa n.Amitri r
νουουνδικαλισμού των ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ, nou για μια ακόμα φοp ηροκήρυξαν μα ampria-tooΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν
δεχτει και 40 μνημονιο
YoA Toinpac διαμορ pinnopta
moro mopr pet o
ως ο' μεγάλοι μονοπιυλιακοί
amo trw umoxpéuon. Anatrital
botnon ano τις αγορές, οπεύδοντας να υλοηουοχι όλες tac anal.
και προσβολές ιδιοκτησίας και
να anaor, n tpopoKpatia
οι βασικές κατη,θύνσεις του 4ο
μνημονίου έχουν ηδη qmpsotri.
οι μεγα.
λοεπιχειρηματίες ζητούν την
προστασία των ΜΑΤ για να
yobooiac, η λογικη tou dev yf.
vrta. Tinorda Ka, n anowin ruon,
trwonoiatpxrtai
xrtoi va toin n rrm οματική ΠΟλιτο.
της κυ
pvnonC
thpnon ewczi δεδοίένη όσο η Ελλάδα Είναι μέου στην ΕΕ και στο
οι-a opta to Kng a
no, η ΕΕ κα. to ΔΝΤ και από την άλλη μοι
oorw τα δε ομά
avngor us, ΕΕ ΔΝΤ κ
a csicn
2 12 13
στην ασυδοοια τους ζητούν να
σταματήοουν οι παρανομίες.
όπως χαρακτηρίζουν τις απου
διες και ων κινητοπο ο ου:
Οι,δύο όψεις του Bitcoin
Συνέντευξη
σήμερα 9a δώοουν το παρών.
Το Ενδιαφέρον είναι πως και
οι πλειστηριασμο4 δεν μπορούν να γίνουν χωρίς πολλές
διμο4ίες των ΜΑΤ και yt" αυτό
έχουν αναβληθεί δύο Τετάρ.
τες, υπό το φόβο των διαρκώς
ογκουμενων λαϊκών αντιδράτα κινεί κρύβει μεγολες
ΜΟΧΆΜΕΝΤ ΚΑΤΙΜΗ .
γίνονται το πλέον απαραίτητο
«Επιχειρημα) για να περασει η
κυβερνητική πολιτική, όπως
και κάθε αντιλαϊκή πολιτική.
Κάθε μέρα
Ίντι(ράντα
Torrt. Δημόπουλου,
ool 15