Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 -ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26946 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ρεκόρ νια τα
Μας αΠΟΥοητευσε
ο Σεντένο
Το δεκαετές έπεσε στα επίπε
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των απο
δόσεων των ομολόγων
Πριν καλά αναλάθει ο νέος πρόεδρος της Eurogroup, δηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να ολοκλη
ρώσει πληρως το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης Υια να συζητησουμε Υια το χρέος της
πραγματοποιήθηκε επίσης ένα πρόγραμ
μα διάσωσης μεταξύ 2014 και 2015, ζή
τησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
να στηρί5
δα του 2006, Την Παρασκευή το 10ετ
μόλογο του Ελληνιχού Δημοσίου διαπραγ
ματευοταν με
όδοση 4,065%. Πολύ χ
α και να
είχε υποχωρήσει η απόδοση τ
μολόγου τον Μάρτιο του 2016. Η εξέλιξη
αυτή έχει ως αποτέλεσ
Υπάρχει τώρα ένα παράθυρο
ρίας για την εμβάθυνση της ολοκλήρωθώρι
ρά απόδοσης) από
το αντιστοιχ
γερμανικό ομόλογο να υποχωρήσει κάτω
στη συνέντευξή του στο CNBC παρουσί
ολόγων είχ
οραμά του
on χρειάζεται
τον Ιούλιο του 2006
μονή» για την αναμόρφωση της. Ο ίδιος
ση στην άσκηση πολιτιχής μετά από αρσημαίν
χρόνι
μεταξύ άλλων, oonko
εση με το Χρηματιστήριο, Tra
Στο δημοσίευμα αναφέ
Δεν είναι πραγματικά μια αλλαγή για
Οι νέες
αντικειμενικες
τιμες των
ακινητων ΠρεΠει
να είναι έτοιμες
εως τον Μαρτιο
ou 2018
Με ειδική διαδικασία θα καθο!ιστο
πόκριση σε επίπεδο προσφοράς που πετύ
Η Ελλάδα π!έπει να ολοκληρώσει πλή
ως το τρέχον π0yQαμμα διάσωσης για
στηρίζει ότι πρόκειται για θέμα που πρέ
ρα να συνδυαστεί με κάποια ανταπόχριση
σε επίπεδο ζήτησης χαι η Ευρώπη βρίσκε
συντομότερο
έον σε καλή θέ
πρόεδρος της Eurogroup, ΜάQ10 Σεντ
αυτο οεν αποτελει προτεραιοτητα.
πρόσθε
Ο Μάριο Σεντένο χατέστησε σαφές ότι
α διάσωσης πρέπει
ιστική συνέντευξη στο
CNBC.
v Oix
ταστήσει σαφες στους Ευρωπαιους πο
προσπάθειες που κατέβαλα
2018, τον Αύγουστο
άξιζαν χαι
ευνήσουν οι συνομιλίες αναδιάρ
θρώσης του χρέους με την Ελλάδα. Η ΕλOL
εξαιρετιχό έργο που έχο
άπτυξη x
ς τιμές των α
α διάσωσης τον Αύγουστο του
σε διάφορες ευρωπαι
των που π!επει να ειναι
σχέσεις για μέτρα που θα καταστήσουν το
χρέος της πιο βιώσιμο μαχροπρόθεσμα.
ράθυρο ε
μβάθυνση τη
έων αντικειμενικών τιμών θα αναλά.
ποιηθεί στο ΜητQwo 111στοποτημένων Ε
Πεταει ΠαΛΙ το
Ιες000 στο ζητημα των
Ποσοστά) σεων κατανομης ΠροσφυΥων
να αντιμετωπισθούν οι αμ
φισβητήσεις που έχουν παQατη!ηθεί το
νικό διάστημα και να τηρη
θεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η
ελευταίο χρο
έχανε λόγο ο πρωθυπουργός της Τσεχίας
λάριος της
ες χωρών-μελών της Ευρωπαϊ
Με πρόσχημα τη ρευστότητα
των τραπεζών πιέζει Υια 40
μνημόνιο
ίτη αξιολόγηση
κής Ενωσης συγκρούστηκαν ατά μετο
πο κατά την π!ώτη ημέρα της Συνόδου
KoQu'φής στις BQυξέλλες, για ένα θέμα
που συνεχίζει να τους διχάζει, την φιλοξενια των προσφύγων που φθάνουν στην
Ευρώπη
ερμανίας, Αγκελα Μέ
έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να χάνου
με», προσθέτοντας πως «οι θέσεις» των
αυτή διαδικασία, η οποία θα εφαρμοσθεί
μόνο μία φορά για τις ανάγκες της ανα
Ειδικότερα, στην αιτιολογική έχθεση
«Εισάγεται μία εξαιρετική διαδικασία
Η Αθήνα θα αποφασίσει για τεταοτο
προγ!αμμα, επεσημανε ο προεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρίζής TQάπεζας, Μά
QLO ΝτQάγκι, σύμφωνα με Qεπο!τάζ της
Ελληνικής Υπη!εσίας της Deutsche
du roc 7 u t
ο χρνια και προκαλε
Ηδη προσερχόμενοι στην πρώτη τους
ίας αναφέρονται τα εξής:
έντονες τριβές
θυπουργοί της Πολωνίας και της Τσεχίας
διάθεση
Οι συνομιλίες που άρχισαν στο δείπνο
αθορισμού των τιμών εχκίνησης η οποία
των ηγετών συνεχιστηχαν ως τις πρωτ
γέτες έκαναν ασυμβίβαστες μεταξύ
προτάσ
Παρασκευής, χαθώς
υποχωρηση ς.
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο λόγος
Welle έθεσε δύο βασικά ερωτήματα στον
Αισθάνθηκαν πιθανόν ενισχυμένοι λόμισης είναι αφενός η προα
που απηύθυνε στο
ώδη» συζήτηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σχεδόν διπλάσια τα επιτόκια για τους δανειολήπτες
  Την πρακτική των τραπεζών να αυξάνουν μόνο τα επιτόκια των δανείων διατηρώντας αμετάβλητα εκείνα των καταθέσεων, πιστοποιούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον Οκτώβριο. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στο κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων το οποίο σχεδόν διπλασιάστηκε από την αρχή του χρόνου (από 2,36% στο 4%) Σύμφωνα με αυτά οι τράπεζες διατηρήσαν τον μήνα αυτό σχεδόν αμετάβλητο στο 0,05% το επιτόκιο των νέων καταθέσεων (από 0,04% στην αρχή του έτους) αυξάνοντας όμως το σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων στο 4,86%, από 3,90% που
 • Ελεγχος στη “Κιβωτό” για 4 κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα
  Γενικευμένο πλήρη και σε βάθος έλεγχο στα οικονομικά του ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”, του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του αλλά και άλλων εννέα προσώπων παρήγγειλε στην οικονομική αστυνομία ο εισαγγελέας Πρωτοδικών ,Ιωάννης Σέβης. Ο κ. Σέβης ,που έχει χρεωθεί τη δικογραφία που σχηματίζεται για τα οικονομικά πεπραγμένα της “Κιβωτού” , στην παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη τεσσάρων σοβαρών οικονομικών αδικημάτων κακουργηματικού βαθμού που αφορούν υπεξαίρεση, απιστ
 • Η Κομισιον προειδοποιεί τα μέλη της για την τήρηση των κυρώσεων
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ποινικοποιηθεί η παραβίαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε όλα τα κράτη-μέλη της. «Ενώ η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία συνεχίζεται, είναι πρωταρχικής σημασίας να εφαρμοστούν πλήρως τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ και η παραβίαση αυτών των μέτρων να μην αποδίδει καρπούς», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή. Η πρότασή της ορίζει κοινούς κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία των παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων σε όλα τα κράτη-μέλη. Από την έναρξη του πολέμου στη
 • Βρυξέλλες:Ετοιμάζονται για κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) ένα σχέδιο για την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει για να τιμωρηθεί η Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η ΕΕ θα προσπαθήσει επίσης να δημιουργήσει, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, ένα ειδικό δικαστήριο για τη διερεύνηση και τη δίωξη ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Εχουμε μπλοκάρει 300 δισεκ. ευρώ από τα αποθέματα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και έχουμε παγώσει 19 δισεκ. ευρώ από τα χρήματα ρώσων ολιγαρχών», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊ
 • Εκτος μήνας μείωσης της παραγωγής στην Ελλάδα
  Η «υγεία» του ελληνικού μεταποιητικού τομέα επιδεινώθηκε και πάλι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) έκλεισε στις 48,4 μονάδες τον Νοέμβριο, ελαφρώς υψηλότερα από τις 48,1 μονάδες του Οκτωβρίου. Σύμφωνα μα σχετική ανακοίνωση, την πρόσφατη τιμή υπέδειξε πέμπτη συνεχή μηνιαία μείωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Τα επίπεδα παραγωγής των Ελλήνων κ