Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 16.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5935
Η μελέτη θα συζητηθεί το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας
| 100ΧΟ αναφυγής 46 στρεμμάτων στον Ελαιώνα σχεδιάζει ο δήμος Αθηναίων
Ο εμπορευματικός λιμένας έχει 3 τεQματι ούς σταθμούς
Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ δεν χάνει δεκτά τα
επιχειρήματα της Ελλάδας και απορρίπτει !
OkOUC τους ΛΟγους αχνοωσεως της αποφασης
της Κομισιόν για επιστροφή κρατικής!
ενισχυσης ως αβάσιμους.
Σεντένο:
Λύση για το
χρέος μετα την
έξοδο από τα
μνημόνια
«Η Ελλάδα 0)έπει να ολοκ
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοινωσε σημερα ότι ληρήσει το υπάοχον π007Qqu
απορρίπτει ως αβάσιμη πρ
απόφασης που έλαβε τον Μάρτιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκρινε ότι υπήρξαν του Eurogroup, Μάφω Σεντένο.
«χρατικές ενισχύσεις», μη συμβατές με την ευρωπαϊκή
νομοθεσια, ποος τη tfu,γατοιχη της Cosco εταιρεια
«Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. νέος τικεφαλής του
(ΣΕΠ)
σφυγή της Ελλάδας χατά
μα, προτού γίνει η παραμιχή
ελάφουνση στο υπέρ)γκο χρέος
Μνημόνιο Συνεργασίας του
Πανεπιστήμιου Πέ1Qαιά με
το Υπουογείο Ναυτιλίας
Σε αποκλειστική συνέντευξη
που παραχώρησε στο CNBC, o
Eurogroup δήλι)σε ότ
ενδιάμεσα βήματα», πουν ξεκινήσει η συζήτηση για την ανα
ouiQθ!ωση του ελληνικού χρεοTEA
Centeno:
Πρώτα το πρόγραμμα
και μετα το χρέος
του τQ1του μνημονιακου προ79άμματος της Ελλάδας, και
δεδομένου του διχασμού των
δανειστών ως προς τα ενδεδειγμένα μετρά που θα χαταστήσουν το ελληνικί χρέος βιώσιμο
Η Ελλάδα θα πρέπει να «Είμαστε σε καλή διάθεση
ολοκληρώσει το πρόγραμμα για να ολοκληρώσουμε [το
διάσωσης, πουν λάβει οποια- πρόγρυμμα] στα μέσα του
δήποτε ελάφρυνση χρέους, 2018, τον Αύγουστο του
ξεκαθαρίζει ο νέος επικεφα- 2018. Ελπίζουμε οι ελληνιΣτους τομείς συνεργασίας είναι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χου, διεθνών πόΟων και προγραμμάτων, αλλά και η
υποβολή ευρωπαικών χαι ερευνητικών προγραμμάτων
σε επιστημονικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Σημαντικό βήμα για την ευρυτέρη και, στο μέγιστο βαθμό
αποτελεσματική συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας
αποτελε
nal Νησιωτικής Πολιτικής με το Πανεπιστήμιο Πειραιά,
11.12.2017 ο Υπουργός κ. ΠαναγιαΤης Κουρουμπλής και
ο Πρύτανης Καθηγητής Αγγελος Κότος
«Έχουμε την αλή θέληση να
το ολοκληρώσουμε μέχρι τα
μέσα του 2018, τον Αύγουστο
του 2018. Ελπίζουμε ότι οι
αρχες να συνεχίσου
Υπάρχουν ακόμα «κάποια
ενδιάμεσα βήματα», πουν
ξεκινήσει η συζήτηση για την
αναδιάρθουση χρεους
τονίζει ο Centeno
κάνουν τα τελευταία χρόνια,
για να ολοκληρώσουν όλα τα
μετρα και όλους τους στόχοέχουν χάνει τα τελευταία χρό
νια για να 4ερουν εις περάς
τα μετου χαι οΛΟυς τους στοχοευτ
ο πρόγραμ
touO76ς Οικονο!ορτογάλος