Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apeu. φύλλου 35.505 . Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 www.tarosnewsg
sesami
98 27210 91880
ETOS 1180 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ T-10p.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ KAARESEARCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υψηλή δημοτικότητα
του Αντώνη Σαμαρά
> 47% θετική και μάλλον
θετική γνώμη για Π. Νίκα
53,5% αρνητική και μάλλον
αρνητική για n. Τατούλη
YTEKYVE H B. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θρήνος στη Μεσσηνία
για το θάνατο των δύο
παιδιών από τροχαία
Ερευνα της κονής γνωμης πραγ
ματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπή.
σεων Kanaresarch στις 13 Περιφέ.
ρειες της χώρας, με σκοπό την κα.
ταγραφή των πολιτικών και κοινωνικών τάσεων σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο.
Με βάση τις απαντήσεις των συμ
μετασχόντων στην έρευνα, για τη
Μεσσηνία ο πρώην πρωθυπουργός.
Αντώνης Σαμαράς, αποδεικνύεται
πρώτος σε δημοτικότητα, αφού συγκεντρώνει το 52,5% των θετικών
και μάλλον θετικών ψήφων.
"ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ανακοίνωση σύμπνοιας και
στήριξης στο Μαν. Μάκαρη
σελ.4
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κλείνουν του Στρατού,
αβέβαιο της Καλαμάτας
λίες πετ Ρόπουλος
$. [email protected]ματ -Τηλ. 6972
σελ 7
EnapCavure&a
03306.
00η μ . 200μμ
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
Εργαστήριο
παραδοσιακών
ανακύκλωση
μεσσηνίας
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ onom onondr
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ Taa.. 27210261796
ΣΤαθμού 7
T.2721088075
Eroiou 82
9744903so
οριστική διαγραφή αυτοκινήτων
Καταληκτική ημερομηνία 20/12/2017
Timberland
Χρόνια Πολλά!
καλές Γιορτ4
Πρόγραμμα Meomu ακών En0νδών
Χρηματοοικονομικά
Mastor of Science (MSe)in Finance
Τηλ.: 27210 52772.3, Fax: 27210 64702
ole ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κοντάσας
Αμερική-Καναδά-Αυστραλία | | πάντα μπροστάΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | | με κύρος και
anó 8/11/2017
tus και 18/12/2017
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Μαρκόνη 20. Τηλ. 210 3477784|
| ΕΚΠΤΟΖΕΖΕΖ SOhm
ΔΩΡΟ τα
ΚΑΛΑΜΑΤΑ! Iarota TEAN
AUTOVISIONCAE
E-mail: mfinance toipelgr.Tn: 2721045216
21013023