Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
L & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
17.168. Τιμή 0,60€. Σάββατο-Κυριακή
16-17 Δεκεμβρίου 2017
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 25510 30.350 . http://
proinoslogos gr . email [email protected]
Φουντώνουν οι υπόνοιες μετά την πρωτοφανή έκβαση των εκλογών
τριου «χαρισε» Την |
αποδείχτηκε και στο χθεσινό Περιφε
οεδρία στον Γιάννη Μήτση, όταν η στήριξη από Τ
Πονοκέφαλος για όλους
η κατασκευή της Νιάρχου
Γρηγ. Γκίκα εξασφάλιζε στον ίδιο πανηγυρική εκλογής
Δήλωση-«καταπέλτης» του Προέδρου του ΚΤΕΛ στον «Π.Λ.»
Αποφασισμένη η Περιφέρεια να προχωρήσει Το έργο με το σημερινό
σχεδιασμό παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζονται
πρωτη φορά σε εκλογές φορέα
που ο τρίτος σε ψήφους υποψη.
φιος κατορθώνει τελικά να εκλεγεί
Πρόεδρος αφήνοντας Εκτός Τον
και Τον Έον Γιάννη
που επανεξελέγη Τελκά με Τη στήΡΕΠΟΡΤΑΖ
οποίο η Περιφερειακή Αρχή Εμφαν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
διαδικασία Του γεννάει Τολλά Epur
τηματιά καιπροκαλεί υπόνοεςΤΟμεσα σους δύο άνδρες οι οποο
| wawiw
|που ανεδειξε
PEPIasparEp pnu»με ΤΟντρωτο Δημ Aq Tpnuno 47 !
aloi συ4ywoov στην ανακατασκευή Της σημερινής οδού-rmpAov!όλα»
εγκΕφιμένη μελέτη με τις αποραίτητες παρεμβάσεις όπου απα,
Ο Δημητρης Δημητρίου στην κυη διαδικασία : λου Επανέλαβαν Τις
Αντίστοιχη διαδικασία με Την : ω προς Το προγραφες TOUEpπροχθεσινη δεν έχε-11η στα: You, ο παρα αξετης αν m ολίτευΕνσιάσεις Τους σεις, ενώ στο «κάδρο μπήΚΕ και ο
ει ηΕΜΥ
μος Ιονιών κυριως γιατι α
MiTon, αν λά ei κανεις υπο η όη θα
μπορούσε οίδος να Εκλεγεί πανη
yupiKO πρόΕδρος. meώς Είχε την
πλήρη στήριξη του Γρηγόρη Γκίκα.
00 για τον Πρόεδρο του Υπερασ11κού ΚΤΕΛ, μιλώνας σχετκά στον
«ΠΛ» κο ει λόγο, ουτε λιγο, ούτε
χικές το οεπ σεις Του EnyhE
περί «φαραωνκοο» έργου.
LTD TRAO
mpnko
. Επιδείνωση Του καιρού 1
από ομερα Σάββατο προβλέπει
η ΕΒηκή Μετευ ρολογική Υπηρε-'
'σία γιατην ΤΤΕριο (ή μας, Εκδίδον.
τας μαλιστα έκτακτο δελτ ο Ki ια,
: από κονή πρόταση Των
Ικανοποιητική συμμετοχη κοσμου
μάχη στην απεργία
Δεν έχουν τέλος οι πανηγυρισμοί
για Τη β' φάση του αποχετευτικού
και μια
«Καβάτζα» με ναρκωτικά, Καλάσνιο
καισφαίρες στην Χρυσόρραχη1u
λη συμμετοχή συματείον, ΕργαζομέVEZavxgeyer 139Χλάχασίς, αναζητούνται οι dedTES
νΣρεία ουλλ yewv στην Ητε!po για διάφορα αάχηματα
: συμπλοκές μπ
: In ου οδήγησαν
IOAOI MAZ
TAAKA s -ran
ουργού Οι νομίας
η ρική δήλωση TV
σμών για την ένταξη στο
οποία έλαβαν χώρα στο
Του έργου, avagepovo, όλες
Ενέργειες που έκαναν, οι οποίες
αποχετευτικού έργου Ιωαννίνων.
σίς στη χώρα μας, δασκή περιοχή στην Χρυτης
αφορμή την επικείμενη ψηφιση
τητας από τη Βουλή.
πήραν χθες ο Δήμαρχος Θωμάς
ΠρογραμμισμούΘανάσης Μανέκαναν ΕΚΤΕνή αναφορά στην ένταξη
γιατοΕΝ κο Μουσε
σης δημαρχες Tulkou Γκόντα
ΦλιΤπα φίυου. Τη συμβολή Tuuv
οποίων ανέφεραν ο' της Δημοικής
Αρχής στο τέλος Tuv-11η σελ.
Η μαζικότερη συγκένΤρωση ήΤον
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
ΓΝΩΜΕΣ
αρίσμένοουυποκά | | Η Νέα Δημοκρατία αλλάζει
Επίθεση στα σύμβολα
και στα νοήματα
Με αποστολή ανάγκη
αύριο ο ΠΑΣ στο Φάλ
και ανανεώνεται
Του ΜΑΚΑΡΙΟΥ B. ΛΑΖΑΡΙΔΗ*
> ΤάφειοΚΩΣΤΑΣΑΚΑΛΤΣΗ! > Δεν υπολογίζει σε οκτώ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ Σ' ΜΥΡΙΟΥΝΗ
Η παρα που διοικεί τον Δήμο Ιωαννπών προκαλεί ή καλυτερα
roi E1 και ασχημονεί. Για έναν άγνυστο λόγο, συμπεριφέρονΤι ως κοOo
δώσει στη χώρα την καλύτερη δυνατή Κυβέρνηση.
Αυτή Που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην ημερία
Τυβλήματος για ΤΟ 2017 δίνα adpo Το μεσημέρι ( 3 μμ.) ο ΠΑΣ
ώργιος Καραϊσκάκης.
κομαθημένα Παιδιά, mou o5ovional κάνοντος
και άρα πρωτοπορούν, όταν επνοούν
κάτι που θα επισύρε την οργή Των Π0Amuw. Σε αυτό το άθλιο Παιχνίδι
«οφηνεται», με ενθουσιασμό κ όλος ο Δήμαρχος κ. θυμός Μπέγκος.
ΝΟΜΙΖΟΥΝ όπ πρωτοΤυπούν
pia 4h: Πρόγραμμα, Πρόουηα (Που θα
εκτελέσουν το Πρόγραμμα) και Πολίτες (που θα στηρίξουν το Πρό
γραμμα. Τρία αλληλένδετα "Π" που μόνο ον έχουν-4_-ησε.
πρώτου γύρου Του πρωτα λλήμαΤην 15η
-7 σει : και-τελευταία αγωνιστική Του τος της Super Lea--11ησε. :
imiiiiHIIMliniintiiiililliitiiiMNIMiinitiitIiiiMiltiimtiUliiiitiitllIIIImmII
To npui της Αευτέρας σ' όλα τ
nspir τερα
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ρες ιεριγραφές λαναφορές για όλα tatna
θλητικός ΑΟ
και όσα αναμένοντα να γίνουν tiv ερχόμενη 55ομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα