Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 15.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5934
Οι μεγαλύτερόι προβληματισμοί αι η πρό ληση της 401έρας
ΕΑΣΕ: Τι αγχώνει τους Ελληνες CEOs
Η 40μόδια εφορία υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα
Η αρμόδια εφορία υποχρεούται να αποφανθεί Εδώλιο για τους
σχετικα με την πληροτητα χαι επαρχεια του | εμπειρογνώ LO
φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομ- νες του ΤΑΙΠΕΑ
ηνία υποβολής των διχαιολογητικών. Ποια
έγγραφα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμένος.
! ζητά ο εισαγγεΤην πα!απομπή στο εδώλιο
των έξι μελών του Συμβουλίου
Τις διαδικασίες για την αλλαγη 4ορολογικης άδρας από φυσικά
πρόσοπα παραθέτει η ΑΑΔΕ με σχετική εγκύκλιο.
Εμπε1Q07νουόνον του ΤΑΙΠΕΑ
προτείνει εκ νέου ο εισαγγελέας
Εφετών x. Av00έας Καραφλός,
Αιχμές ΣΕΒ
για το οινωνι μέρισμα
Όπως αναφΕρεται, το φυσικό προσωπο το οποιο ποοκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτε υχό οφείλει να υποβαλει, το οργότερο éux την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προτου
δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου του 40 ολογικού έτους που ακολουθεί το 4οοολογικό έτος αναχάρησης, υποβολή δήλυσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος [αίτηση
(έντυπο ΜΟ) με συνημμένα τα έντυπα ΜΙ χαι M7 συμπληρ(ομένα]
στο πλαίσιο της υπόθεσης «μη
επ ελούς» αξιοποίησης ακι
νητον. Τον τελευταίο λόγο για
την παουπομπη τους η μη έχει
το Συμβούλιο Εφετών υπό νέα
σύνθεση
Είναι η δευτέρη φορί ηατά την
τουογός δείχνει το εδώλιο
στους
μεταχείαση τον οποίον έχουν
στQαμμένο το βλέμμα τους και
a) ΣΕΒ
1, στην ποινικη
Πληρώμη
ι θεσμο
Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει ένα πουτογενές
πλεονασμα 38 Η επιδίωξη μεγαλύτερου πλεονάσματος
% του ΑΕΠ, έναντι μνημονιακού στόχου
του Κοινωνικου Ε
δη ατος
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο, το
Eurogroup, με τQεις χουες
(Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία) να
θέμα είχε απασχολησει ναι
3,5% του ΑΕΠ. Η επιδίωξι
ενου συμβατή με τις αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον
αφορά στην επίτευξη των σχετικά φιλόδοξων στόχων
a4Ενός του ποσί,πολογισμού τόσο στα εσοδα όσο και
στις δαπάνες και αφετέρου, του προβλεπόμενου ουθμού
ανάπτυξης της οικονομίας (2,5%).Η εκτίμηση ανήκει
στον ΣΕΒ και την εβδομαδιαία οιχονομική του ανάλυση
με τίτλο «ΙΙοοϋπολογισμός εξόδου από το 3ο μνημόνιο!»
Σε αυτή σημειώνει ότι οι προκλήσεις στην εκτέλεση του
Αλληλεγγύης
δόσης, σε πεουττωση που δεν
χ0QM7ούνταν ασυλία στα στεΑπό την Αναπληρώτρια ΥποΗ πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγΜοσκοβισί να
προπληρωμένη χάρτα αγορων
που το συνολ κόκαταβαλλόμενο ποσό είναι
ίσο με ή υτΕΟβαίνει τα 100 ευρώ
ανά μήνα. Η προπληρωμένη τρα
πεζική κάρτα του δικαιούχου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
κανένα περιορισμό για οτοιαδή
ς, x. Θεανώ φυτίου,
αναλαμΡ
ιού το 2018 προέρχονται κυρ
κόπιοση που έχει TQ0%αλέσει η συνεχής αύξηση της φ00
ολογικής πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα και από την
αυξητική τάση τουν αμοιβών ποοοοπικού στο δημόσιο,
που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από περαιτέρω
αναχοινωνεται
νή, 22 Δεκεμβρίου 2017, θα
πραγματοποιηθεί η πληράμή των
δικαιούχων του πανελλαδ κού
προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης), τον
οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
έως τις 30 Νοεμβρίου 2017
Επί του προτου π40απεμπτιOU
αίτηση αναίρεσης στον Άρειο
3cun) συμπίεση των λειτουργιχών δαπανών
του δημοσίου
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
ποσό τον 64.902.032,63 ευρώ
θα καταβληθεί σε 288.928 δχαινυν των ηλεκτρονιχών αγορών
Αποτέλεσμα ήταν να «επιστ
644.309 άτομα.
ελία Εφετ