Πρωτοσέλιδο Φιλελεύθερος: Θα μειώσω τους φόρους και η δέσμευση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΕΤΟΣ 1Ο

Tιµή 1 €

ΠΕΜΠΤΗ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

www.fileleftheros.gr

COVER ISIS: ΤΟ ΤΕΡΑΣ
STORY ΠΟΥ ΞΕΨΥΧΑ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,
ΟΙ OFFSHORE
ΚΑΙ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΕΛ. 23-26

ΣΕΛ. 15

Φιλελεύθερος
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ∆ΟΓΜΑ

ΟΙ ΗΠΑ ΘΕΩΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΛΑΜ
ΣΕΛ. 13

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ»
ΣΕΛ. 14
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

O ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ «Φ»
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ν.∆.

ΘΑ ΜΕΙΩΣΩ
ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
• ΟΙ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟ 50% ΤΩΝ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
ΣΕΛ. 9

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 38

ΛΗΣΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΗΡΕ
ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΕ
55 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΣΕΛ. 28

ΣΙΚΕ
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 5

Η ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΥΡΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ
ΞΕΝΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ SUPER LEAGUE

Ο «Φ» ∆ΙΝΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟ PORTFOLIO ΣΑΣ ΜΕ Ι∆ΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΕΛ. 30-35