Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18/12/2017 της ΝΕΑΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ το Α’ Μέρος της δημοσκόπησης με την καταγραφή
όλων των πολιτικών και κοινωνικών
τάσεων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦¶»¦Æ¸

14..12..2017
Îôï÷ 21ï
°ò. ¼àììïù 4875
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΝΘ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ «ΝΕ»

„ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ο Περιφεριεάρχης ΑΜΘ κατανέμει τις
αρμοδιότητες του Πατακάκη τους Περιφερειακούς Συμβούλους της διοίκησης
από τη Δράμα Σελ. 6

’‰š

‰•‰•‘‰Œ
‰¶Â ºµ 1903

ȪɋȺƇɄȺɕɊɂȺɋɀɑ
ȝɋȺɂɉɂɃɔɑȢɈɂɆɐɆɂɃɔɑȝɌɁɘɆɀɑ
ɊɌɆȾɎɕȿɈɌɅȾ

ȺɇɂɈƇɈɂɚɆɋȺɑ
ɋɈɆɕȽɂɈȺɌɊɋɀɉɗ
ɃɚȽɂɃȺɀɁɂɃɔɑ
ɅɓɊȺȺƇɗɓɆȺ
ɊɌɅȻɗɄȺɂɈ
ɋɂɅɔɑɅȾɋɈɌɑ
ɃȺɋȺɆȺɄɐɋɓɑ
ɗƇɐɑȺƇɈɋɌƇɚɁɀɃȾ
ɊɋɈƇɓɉȺɊɅȺ
ɋɐɆɎɉɗɆɐɆ

ȝȵȿɎɌȖȽɃɄɆɎɌ
ț Ș ȟ Ȝ ȥȦȢ ȝ Ȟ Ț ȥ Ȕ Ƞ Ȕ Ƞ Ȝ Ȕ ȗ Ț ȥ

«Για να μάθω τον άλλον,
πρέπει πρώτα να τον
ακούσω, να τον αισθανθώ
και μετά να μιλήσω»
Σεμνός, ταπεινός και κυρίως απλός. Στην κυριολεκτική
διάσταση και ερμηνεία της λέξης «απλός». Με τις αισθήσεις του ανοιχτές για τους νέους. Όνειρό του η σύσταση ενός μεγάλου Κέντρου Νεότητας με πολλαπλές
δραστηριότητες, αλλά και η προβολή της ιστορικότητας
του τόπου σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο και τους
αρχαίουςΦιλίππους. ΟνέοςΜητροπολίτης ΦΝΘκ.Στέφανος στην πρώτη του συνέντευξη στον Alpha Radio
88,6 και τον Νίκο Χαζαρίδη με τη φυσική πραότητα
που τον διακρίνει μιλά για τον τρόπο που θα ασκήσει
τα καθήκοντά του, τονίζοντας ότι γι αυτόν επικοινωνία
σημαίνει πράξη αγάπης και όχι «πάρε- δώσε»… Σελ. 4
„ Η ΚΑΛΠΗ ΜΙΛΗΣΕ: Ο ΔΕΜΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΣ

Πέτυχε την αυτοδυναμία ο
επικεφαλής της «Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας»,
με 53% και 11 έδρες - Διαβάστε ποιοι εκλέχθηκαν
στη νέα Διοίκηση από τους 3 συνδυασμούς Σελ. 7
„ H ΚΑΒΑΛΑ…ΠΑΙΖΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟ BOLLYWOOD

Με την συνδρομή του Δήμου
Καβάλας τα γυρίσματα ινδικής
ταινίας - Ενθουσιασμένη με τις ομορφιές της πόλης η
σκηνοθέτης – πρωταγωνίστρια Σελ. 10

Η ΚΡΕΚ Α ΕΥΧ ΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο
ΧΡΟΝΙΑ Π ΟΛΛΑ
Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο ΤΟ 2018