Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
web
[email protected]

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4719/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΖΟΝ ΠΟΝΤΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Επιχειρηµατικότητα
σηµαίνει ανάπτυξη

Και «γεύση»
Λευκού
Οίκου

u ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

/ ΣΕΛ. 6

ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ (Ν.∆.)
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ

Μήνυµα από την
κάλπη των
καθηγητών
/ ΣΕΛ. 4

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ, ΚΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

«Πώς νίκησα
τον καρκίνο»
ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
52 ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ «ΕΥΘΥΝΗ» ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Μαρλαφέκας
και οι «31»
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
/ ΣΕΛ. 3

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆

Οι αιτήσεις
για τις 993
προσλήψεις

/ ΣΕΛ. 4

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ THΣ ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 28ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

Ζητούν δικαίωση για τη Νεφέλη
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Γ. ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΒΠ∆Ε

/ ΣΕΛ. 5

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 74 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

/ ΣΕΛ. 9

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ,
ΣΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΑ ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ ΑΙΓΙΟΥ

«Επενδύσεις από
το... εσωτερικό»
Τρενάκι
του «τρόµου»...
/ ΣΕΛ. 7

C M
Y K

/ ΣΕΛ. 4

Τα Καλάβρυτα τίµησαν
τους νεκρούς τους
/ ΣΕΛ. 2

Τα 14 έργα που θ’ αλλάξουν την Πάτρα

/ ΣΕΛ. 34