Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26944 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. ευρώ
από την οικειοθελή αποκάλυ
Αυξάνεται, το
τουλάχιστονσ 500
πακετο 11ουνκερ
από 315 δ
Η Ελλάδα στις τρεις χώρες
που έχουν επωφεληθεί
ην επέκταση του λεγόμενου επεν
1 louvxEQ μέχρι το 2020
ικον στοχου
κής Χουνοτητας που
συμμετέχουν στο
να επενν Ελλά.
δα αναφερόμενος
απο 315 δισ
Ευρώπ
σβού07ο. Η τελική αυτή έγκριση ακ
θεί την κατα!χήν συμφωνία που επιτεύμοσίων Ε
«Το επενδυτικό σχέδιο έχει αποφέρει
τα τελευταια πραγματ
ρόνια. Επισημα
την Ευρώπη. Και θέλου
ντας την πρόοδο
σσότερα. Ακούσαμε προσεχτιχά τα σχουργι
ας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγιχών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και κάναμε ορισμέ
θεί σε βασικούς τοκής διοίκησης, ανέ
υργία της Διεύθυνσης
χαι των φορολογούμενων
αποφάσεις του ΕΤΣΕ ακόμα πιο διαφα
σματα από τη λειτ
Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των φορο
γιχων αρχω
ψους 711 εκατ.ευρώ, απέδωσε στο Δημοσιο η ρώθμιση για την οικειοθελή αποχώ
λυψη εισοδημάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο
διοικητής της Ανεξά!τητης ΑΟΧής Δη
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΓιώQγος ΙΙιτσιπενδυτικό συνέ0Q10 για την Ελλάδα από
την Capital Link στη Νέα Υόρτη. Οπως
είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται
για την τρίτη ρώθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διά!κεια των τελευταίων
δέκα ετών, η οποια στέφθηκε με επιτυχία
σε αντίθεση με την ισχνη απόδοση που
είχαν οι δύο προηγούμενες Qu θμίσεις
1101α η ΠΟΛΙΤΙστικη
συμπεριφορα των
κατοικων τη
Πρωτευουσας;
τασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των
υποθέσεων που ειχαν υποβληθεί σε αυ
την Σημερα ενημέρωσε το ποσοστό αυτό
Wall Street Journal: Η Ελλάδα τελικά θα εξέλθει
απο την επιτηρηση
διάρχειας ωριμάνσεις για τα δάνεια διάηλώνουν βιβλιοφάγοι, πηγαίνουν
σική, αλλά
ναι διχασμένοι σχετικά με το αν η πολι
ιστική έκφραση επη!εάζεται πεQ1σσότ
00 από την ελληνο!θόδοξη παράδοση ή
Ελλάδα από την οποία ξεκίνησε η
μέγιστη τιμή της, που ήταν στο 28%. Οι
τραπεζικές χαταθέσεις, ενώ παραμέν
σωσης της παρέχουν κάποιο μαξιλάρι ακριση χρεους στην Ευρωπη, φαινεται
σφαλείας. Ωστόσο, η κατεύθυνση του τ
θαρρυντική
λότερο
λ ότι θα μπορέσει να εξέλθει από την
περίοδο της επιτή!ησης, καθώς το πρό
ερα, καθώς
Η Ελλάδα έχει καταγράψει τρία συνε
χόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και η ανεργία
εξαχολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλη πανω από 20%, εχει μειωθει από τη
γ!αμμα διάσωσ
τρεις κατοίκους της πρωτεύουσας (ποσοστό 73%) δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει η
υ 2018, γράφει η Wall Street Journal.
χουν αρχίσει να επιστρέφουν
στις αγορές ομολογων ΕΕαιρω gg
Η έξοδος της Ελλάδα από το πρόγραμ
μα διάσωσης θα μπορούσε να αποτελέσει
ία αλλά παράλληλα
αι μια επιβράβευση πολιτικής χαθως
χρονια συγκρουσεων με την Ευρωπη ε
ι την Ψυχολογία των επενδυ
συμμετέχουν στην κατανάλω
Την πολιτιστική συμπεριφορά των Α
θηναίων, τιςποοτιμησεις τους, τις συνι
θειές τους και την αντίληψη που έχουν
γιατην πολιτιστική
ουσα, αναδεικνύει μία πρωτότυπη έρευνα,
που παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέ
γαρο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε από
Deutsche
Bank:
Επιτελους
καποιο
χουνιμειώσε
τον χαι τη δραστηριότητα στην Ελλάδα.
στην ακρη του τουνελ νια την Ελλαδα
του 2018
κίνηση στην πρωτεύ
Το 2017, η Ελλάδα έχει καταγράψει
τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, για
πρώτη φορά μετά την χρίση. Φυσικά, η οι
ξαχολουθεί να αντι
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για αποπλη!ωμές ομολόγων για τα επομενα λίγα χρονια είναι πολύ μικρ)τέρες απ ' ό,τι στο πα!ελθόν και συνολικά λίγο πάνω
από 10 δισ ευ!ω έως το 2020, αναφέρει η Deutsche Bank στην έκθεση της με τιτλο: «Η
την εταιρια
κονομία στη χώρα ε
μετωπ
e Net
τουργει με ιδρυτικό δητη το Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.
άπτυξη
τελευταία
χρόνια και έχει το μεγαλύτερο βάρος χρέ
ς σε όλη την Ευρώπη, αν και οι μεγάλης
Ελλάδα το 2018: Επιτελους κάποιο φως στην άχρη του τούνελ»
Συγχεχριμένα, η έκθεση σημειώνει τα εξής: «Με βάση το σημερινό δη
μοσιονομικό πρόγραμμα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας αναμένεΣύμφωνα με τη μέτρηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα