Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χατερινάρη: Τέσσερις βασικούς στόχους έχει το υπερταμείο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
S> TE
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5122 Τετάρτη 13.12.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ολοκληρώθηκε
η διαβούλευση
Κοστέλο:
>>> Τελ.
Είσπραξη 711 εκατ. από την
Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι
μαχους
οικειοθελή αποκάλυ
Χρηματιστήριο
έργεια
διαβούλευση
νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
τίτλο «Χρηματιστήριο Ενέριση για το σχέδιο
01 επιπτώσεις από stress test
πως αναφέρει σε αναχουναση του το υπουργειο
έργειας, θα ακολουθήσει
σεων και σχοΑΚον που υ
λήθηχαν, ώστε το σχεδιο
νόμου να προωθηθεί στη
Βουλή Τρος ψήφιση
οινή αποφαση
ηλεκτρονικά
οι πλειστηριασμοί
Υποχρεωτικά τα POS για
επιπλέον 58 κλάδους
Τρεις μήνες προθεσμία, έχουν οι έως τις 11 Μαρτίου) ενώ όσοι
επαγγελματίες 58 νέων κλάδων οι κάνουν ένορξη επαγγελματικής δοοποίοι εντάσσονται στο καθεστώς στηριότητας μέσα στις τελευταίες 30
υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών ημέρες της τρίμηνης προθεσμίας,
με χάρτα και θα πρέπει να τοποθετή- έχουν περιθώριο ενός μηνός επιπ
σουν μηχανήματα POS έως τις 11 λέον ( επομένος έως τις 11 Απρ
Τη διενέργεια αποκλειστικά
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δρομολογεί, σύμφωνα
με πληροφορίες, το υπονοΜαρτίου 2018
Οι υπόχρεοι που προστιθενται με την
απόφαση και προβαίνουν σε έναρξη
δeαστηριότητας ή σχετική μεταβολή
μετά την παρέλευση της προθεσμίας
των τριών μηνών, οφείλουν να
συμμορφωθούν εντός ενός μηνός
Κοινη απόφαση του υπουργού Οιχο
νομίας Δ. Παπαδημητρίου και της
lopu τουργού Ο κονομιχών Κ. Παπανάτσιου καταγράφει τους 58 νέους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι οποίοι εντάσσονται στην
υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με
πλαστικό χρήμα και αφορούν μεταξύ
αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, θαλάσσιες και
εταφορές επιβατών,
υπηρεσίες μετακόμισης, υπηρεσίες
γενού καθαρισμού Χτιρίων, επισχει ες ηλεχτοχών και ηλεκτονικων
συσκευων εως και γραφεία κηδειον
είο Δικαιοσύνης.
ολοκληρωθεί πολύ σύντομ
και θα προβλέπει την ολοκληρωτική απόσυρση των
Ειρηνοδικείων από τη διαδιΝα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικα τα NPEs και να χαλ ουν την οποια
επιπταση στη χεφαλαιακή τους εση μέσω έσοτέΟκής
δημιουργιας χεφα αιων, ζητα ο προεδρος της Eurobank.
από την έναρξη, ή τη μεταβολή
ειστηριασμών, χάτι Ι άλλων υπηρ
But o
Με την ίδια
προηγούμενη διατύπωση αναφο ικά
με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και ορίζεται ότι «οι Επαγγε
που αλλωστε επιθυμούν,
λματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται συστημα οισκεται σε ενα
μεχοηση του Αουθμού Λογαριασμούχρισιμο σταυροδρομικα 1
Κα ειται να αντι με τοπισε υ
Θα υπάρξει ενα μεσοδιά
στημα προσαρμο ης, οπου οι
πλειστηριασμοί θα γίνονται
τόσο ηλεκτρονικά όσο χαι
"( πως
σημειασε «ορισμένες εκ τον
οποίων κληροδοτήθηκαν
απο την πο(οχονη κριση
οπως:
χαρακτηριστικα
Πληρομαον. Εφοσον υπαρχει IBAN,
δηλώνονται υποχρεωτικά με τη
ώνονται
απο τους Παροχους Υπηρεσιών
é. | οποιο μειώνεται στο μισό εφόσον Πληρωμών του ν. 3862:2010. Σε
περίπτωση μη επιβεβαίωσης του
Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει
μια σειρά από προκλήσεις»,
μορφή αυτή και επιβεβαι
Για όσους δεν συμμοο4οθούν προβ
λέπεται ήδη πρόστιμο 1.500 ευοώ το
τονισε ο Ν. Καράμου ης απο
το βημα του συνεδοου της
πληρωθεί εντός μηνός από την επιβοτου.Οι υπόχρεοι που προστίθενη απόφαση επί της αίτησης | ται με τη νέα απόφυση οφείλουν να
αναστολής των πλειστηρια- συμμορφοοθούν εντός τρίων μηνών
σμών, που έχει υποβάλει από τη δημοσίευση της (επομένως
νεται να εκδοθεί από το Στ
σε απενεργοποίηση του