Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
σκέπτεται
Κάλπες ΝΔ για
, ta ουνέδριατης ΝΑΥιατί r άντοτε είχα Τήν
Ευρώπη
καίΔημο τατία
pia-ή arEa κυβερνα, ή Αριστερα ακεπτετα
ΜΕ την συνθήκη της Γαλτος 1945, Ελλάδα
είχε τήν τύχη νά ένταχθει στό φιλελεύθερο
oxuipos vdozeti. 'H npum τό 1986, στό δευ|
MudTIXI
Μυστική ynNopogla στό Συνέδριο γιά έκλογήάπό τον λαό
TEpo Συνέδριο. Ο Κωνσταντινος Μητοοτάκης
paapo drlD 000 άντεχε ένα λαϊκό κόμμα Taar1DΟΤΕ. Δέν ήταν ώριμες οι
δομένη την δημοκρατία. ΜΕγαλώνοντας Την eκαετία τού 1990 καί του 2000, Βυμάμα τήν δα.
vtx iocoaεδρος th; ΝΔ Kt
στο πανηγυρικό ueT00 2004, Ο Κώστας Kapaδικαουμάτων Είτε ατην χώρα μας
πλαίσιο της νέας ταμικής τερί.
5cizvadr10i dpe0τήσεις Rattfxνουν τίς tingurmoic tpo; Τήνουφόρων
ντέδρασε για το βιβλίο ιστορίας και
κατά ti
to tagn η
100 ύλα
ση τών ματιών τους
τον τόνο τής φωνής τους
Σήμερο noAAol veapoi Eipunaicu είναι σχεTOO
νοτιτούτου Τυ Μάϊος, 201 7) μόνο
Γερμανικο
νουν τόστροΒα μάτια Οταν η
νικη κυβερνηση KgTanams βουκά
κρατιτελευταια χρόνια γιά τις κατά
ων καί Τών Κέντρων .ΥΥΕίο: Σέ
"Ο νέος Πόλεμος
τών Άστοων
mo ει τό έκλανικό σύστημα νια νά κερδίζει αύξηKaro ano ΤΟ 50% Της λα.
νοσοκομείων (συμπράξεις ΕΣΥ καί
Μάχη ΗΠΑ-Κίνας-Ρω
τό διά
ouvEXior σε αυτά τό μοτίβο ld
ήταν στά κάτω του κα μόλις σιν ερχόταν τήν
νερο 17 την ιρηνικη χρηση μι t;c pores Amevrnaim
unteBo nt NASA tk trenoνίες Αυτά, καί καλή emTVXial
evexea κανένα υβλλον.
Σήμερα
Ο «ξυνός» και το κατοστάρικο