Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην ειδική μέριμνα για την ονΤμετυηση Της ενεργειακής φτώχειας, προκειμένου να καταστεί πιο amorEAE.
σματικός στάθηκε ιδιαΙΤέρως ο m.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, r. Στο.
θάκης, μιλώντας στην Κέρκυρ SA. 5
«Η Στρατηγική του Ομίλου είναι συνδεδεμένη με Τη βιωσιμη ανάπτυξη
σε μακροπρόθεσμη βάση», ανέφερε
ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
Μήτση Σταύρος Μήτης, μετά την
Για Τις ισχυρές επιδόσεις Του
Τουρισμού στο Ιόνιο και στις
ΟΟΠΤακές για μεγαλύτερη
Τουριστική ανάπτυξη, ανα
φέρθηκε η υπ. Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά.
βράβευση με το«Green Ker. Σελ. 9
Σελ. 4
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 . Αριθμός φύλλου 880 . 0,50 ευρώ
OIKONOIMLA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣΝΕΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Μνημόνιο που παραβιάζει
τις κόκκιν_ραμμές
την εφορία για α' κατοικία
# ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΕΥΣΜΕΥΣΗ
ΓΟΝΙΜΑΤΙΑΣ
παραγωγικός μετασχμησμός της
ελλ Νίκης οικονοίας ποτελεί κρίσιμη
npotepoorma για την βιώσιμη ανάκαμψη και την οριστική έξοδο από την
κριση», avepepe Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ
-Η στήριξη της Παιδείας ως αξίας, με
αποτελεί αντανάκλαση των αρχών του
euervov oix4ουλος της Eurobank, Φω.
nea δεν Ενα μόνον η επιχειρηματική
Αν και αντιστάθηκε, τελικά
υπέκυψε στις πιέσεις
ηρωτοβουλία για τις μεσαίες και μιτης δρ aamporma".
.Σελ. 7
ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ TIME!
«Ο κλάδος της υγείας έχει δοκιμαστεί
Πολύ τα τελευταία χρόνια», ΕΛ°σήμανε
Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο δ
Ενα μεγάλο πλήθος υπολογιστών.
όλων των ειδών προϊόντα τεχνολογιας και μεγάλη ποικιλία είδων Ypa.
ταπάνης, προσθέτοντας " Εμείς στον
τιμές. Τιροσφέρουν για τα Χριστού.
YEwa τα καταστηματα Πλαίσιο, με
τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο Κωστα Γεραρδα
otoua. θερατείες κα την πιο συνοονη
Σελ. 9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr