Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
ΠΡΩΙΝΗ
Δεκεμβρίου 1
I Αριθ.φόλλου 6922 |
Τιμή Φύλλου !
Επιμελη ήριο
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γρεβενών
Χωρίς Την απόλυτη πλειο ηφι
a ο νικητης των εκλογων
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
Χωρίς προβλήματα επί της
διαδικασίας αλλά και χωρίς
κάποιος από τους τρεις
συνδυασμούς που "αναμετρή
θηκαν" να συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των
εδρών (που στο σύνολο των 21
είναι 1 1 ) για τη συγκρότηση
του νέου διοικητικού συμβου
λίου σε σώμα ολοκληρώθηκε
το απόγευμα της Κυριακής
η εκλογική διαδικασία στο
Επιμελητήριο Γρεβενών
AHT P
Συνέχεια στην 13
Συνέχεια στην 11
Τέλος το ΕΚΑΣ
για τις συντάξεις
άνω των 585 ευρώ
Στα 35 ευρώ πλέον
το επίδομα
Την Δευτέρα
Σε Χριστουγεννιάτικους
ρυθμούς η πόλη ΊΟιστοογέννων
Συνέχεια στην 10 (από τον ΟΑΕΔ,
! Των Γρεβενών
η Προθεσμία για
Πληρωμή στον
ιδιωτικό τομέα
Χριστουγέννων
πρέπει να
καταβληθεί μέχρι 1
την 21η Δεκεμβρίου
κάθε έτους
Συνέχεια στην 7
υνέχεια στην 1
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωτνής" |
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on