Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση και Αγγελίες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÍÝï ÅÓÐÁ
Ενημέρωση
1
2014 2020

Óýìâïõëïé ÁíÜðôõîçò

ΤΡΙΤΗ 12

Ôïõñéóôéêþí
Åðé÷åéñÞóåùí
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Η Chick in Κα-

λαϊτζή επιθυμεί να προσλάβει άνδρα ηλικίας 30 - 45
για την θέση

ΖΗΤΕΊΤΑΙ καθαρίστρια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ 1145 ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟYΜΗ 8, Tηλ: 23510/73371
www.enimerosi-aggelies.gr

από την Οικολογική Ολύμπου ...
>>Περισσότερες αγγελίες σελίδες 22-23

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2017

Σαρωτική νίκη με 97%
για την «Επιμελητηριακή
Πορεία» και τον Ηλία
Χατζηχριστοδούλου
Auto Moto Group

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ
ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÍÔÁËËÁÃÅÓ ÁÃÏÑÅÓ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ 2/3
>> Σελίδες 3-4

ΝΕΚΡΟΣ 26ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΧΑΡΑΔΡΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ

Áðü 1000 € ÌÏÍÏ!

Ôï êáéíïýñãéï óáò ìåôá÷åéñéóìÝíï ü÷çìá ...

(Aõôïêßíçôï - MïôïóõêëÝôá) åéíáé åäþ & óáò ðåñéìÝíåé!!

*

www.auto-moto-group.car.gr /

*

Auto Moto Group

e-mail: [email protected]
Ôçë.: 2351 304 835 / 6938 019 020 / 6977 120 100

1o ÷ëì Êáôåñßíçò - ËÜñéóáò - Êáôåñßíç
(óôïí ðáñÜäñïìï ðñéí ôçí CITROEN )

ΦΥΤΩΡΙΑ
Πασχάλη

σμένες
Εμβολια ς
Καρυδιέ

Τραγωδία
στον Όλυμπο

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο 25ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ – ΑΙΣΙΟ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΑΛΛΩΝ ΔΥΟ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
>> Σελίδα 5
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ & ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στην τελική ευθεία
η κατασκευή του

Σταθμού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων

Έδεσσα, Τηλ.: 6984 447729

Σ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ: ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΜΑ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
ww.fytorio-pasxalis.gr

@ [email protected]

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ: 3ο χλμ KATEΡΙΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ

>> Σελίδα 6

Υποκαταστήματα: ΞΑΝΘΟΥ 11
Κατερίνη 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΦΕΣΣΟΥ

Τηλ: 23510 37913



Τελευταία νέα από την εφημερίδα