Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
01 OU
10 10